Hoe gaat het met ons crematorium ?

Heel goed.
Er waren vorig jaar in UITZICHT 3.065 crematies (het maximum aantal volgens de milieuvergunning), 496 uitvaartdiensten en 130 koffietafels.
Bedrijfsopbrengst : 1.622.284 euro. Bedrijfskosten: 1.449.708 euro. Het positief resultaat van +103.457 euro wil de intercommunale PSILON aanwenden om het gecumuleerd verlies van de opstartjaren weg te werken. (De overgedragen verliezen bedragen dan nog -181.324 euro.)

Enkele belangrijke uitgavenposten:
– personeel: 491.373 euro (12 medewerkers oftewel 9,4 VTE)
– onderhoud en vervanging van de technische installaties: 112.780 euro
– energiekost: 87.712 euro (10% lager dan voorgaande jaren)
– milieuonderzoeken: 15.308 euro
– juridische procedures: 9.634 euro (sterk verminderd)

Er lopen nu nog twee gerechtelijke procedures: tegen de bouwvergunning (in cassatie bij de Raad van State) en tegen de milieuvergunning (Raad van State).
Zeer recent heeft het Hof van Beroep Gent – na zes jaren procederen! – het crematorium volledig vrijgepleit inzake de milieustakingsvordering. Volgens het bestuur van Psilon geeft het Hof daarin aan dat nergens een kennelijke aantasting van het leefmilieu wordt aangetoond, niet op het vlak van luchtkwaliteit/geurhinder/volksgezondheid aangetoond, niet op het vlak van mobiliteitshinder, niet op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling.
Naar de toekomst wil Psilon reserves aanleggen voor investeringen in een tweede crematorium in het werkgebied (22 gemeenten).
En UITZICHT wil het mogelijke aantal crematies opdrijven tot 4.000 per jaar. Het Kortrijkse stadsbestuur (zeker de burgemeester) houdt zich hierbij nog op de vlakte en wil de uitslag van een milieu-effectenrapport (MER) afwachten.