Aanpassingswerken Guldensporenstadion kostten 1.232.509 euro

In 2013 en 2014 heeft men voor 1,23 miljoen euro werken uitgevoerd in het Guldensporenstadion. De club (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) krijgt van Stad (dat is van ons allen) een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro. Voor de periode 2013-2018 werd die in één keer uitbetaald: 900.0000 euro. Als we daar nog de toelage voor de jaren 2011-2012 bijtellen kreeg KVK 1.200.000 euro. Er is dus een negatief saldo van -32.509 euro.

Enkele uitgavenposten?

– “opfrissing” tribune 1: 237.435 euro
– gradins tribune 1: 380.428 euro
– gradins tribune 2: 159.602 euro
– tourniquets: 121.334 euro
– upgrade verlichting: 109.304 euro
– ereloon Snoeck & Partners: 42.955 euro

P.S.
KVK krijgt van ons ook nog een jaarlijkse (geïndexeerde) werkingstoelage voor de energiekosten. Voor dit jaar: 223.762 euro