Geen nieuwe moskee in Kortrijk zonder erkenning?

Raadslid Steven Vanneste (ex-N-VA, nu onafhankelijk) raakt graag ietwat meer controversiële onderwerpen aan.
Zo had hij het in gemeenteraad van afgelopen maandag over de toekomstige nieuwe moskee in het gebouw van de vroegere supermarkt Bio-Planet aan de Brugsesteenweg. Meer speciaal over de rol van het stadsbestuur in het verloop van het gebeuren.

– Zo blokletterde “Het Nieuwsblad” op 11 mei in dit verband: “Stad wil geen nieuwe moskee zonder erkenning”.
– De kop van het artikel van vandaag in “Het Kortrijks Handelsblad” is gelijklopend: “Nieuwe moskee enkel mét erkenning”.
– Nog vandaag benadert de titel van het stuk in “Het Laatste Nieuws” evenwel het best de juiste toedracht: “Stad hoopt dat de vzw van de moskee erkenning aanvraagt.”
Want wat heeft de nieuwe schepen van kerkbesturen Kelly Detavernier (N-VA) geantwoord op de uitdrukkelijke vraag van raadslid Vanneste wat Stad zou doen als de nieuwe moskee niet erkend wordt?
Gewoon dit: “We gaan ervan uit dat de vzw er alles zal aan om doen om erkend te worden.” Verder liet zij ook nog duidelijk verstaan dat Stad een erkenning noodzakelijk en essentieel acht – niet om de bouw of de opening ervan mogelijk te maken – maar wel om de controle en transparantie van de werking te waarborgen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met de erkenningsprocedure van een moskee, beter gezegd: de erkenning van een lokale islamitische gemeenschap?
De aanvraag wordt in feite niet letterlijk gedaan door de vzw (hier “Attakwa”). Het is de zgn. Moslimexecutieve die een dossier indient bij de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, met name nu Liesbeth Homans. En dat dossier is geen lachertje.
Het omvat bijv.:
– gegevens over het gebouw (soort van moskee),
– de financiële toestand én planning,
– een verklaring dat men de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken zal naleven,
– de verklaring dat de iman voldoet aan de inburgeringsplicht (in Kortrijk een struikelblok?),
– nog een verklaring dat de moskee er zich toe verbindt personen te weren uit de organisatie en de werking die handelingen of oproepen doen die in strijd zijn met de grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.
– en tevens nog allerlei zaken over de werking, de samenstelling van het bestuur, het beheer van de goederen.

In verband met het laatste was het tijdens de repliek van de schepen in de zitting van vorige maandag opvallend dat zij het voortdurend had over de vzw (zonder ook maar één keer de naam uit te spreken) en niet over “het islamitisch comité”, dat is zowat de moslim-versie van de kerkfabriek. Is er dan bij Attakwa nog geen dusdanig Comité, ook niet embryonaal?

Als de minister van Binnenlandse Zaken het dossier van de Moslimexcutieve volledig acht, wint hij (zij) vervolgens het advies in van (eerst) de Staatsveiligheid en daarna het lokale bestuur en de provincie.

Besluit
Ook als de lokale islamitische gemeenschap geen erkenning krijgt kan Stad de opening van de nieuwe moskee niet beletten. (De oude in de Stasegemsestraat is trouwens nog altijd niet erkend.)

P.S.
– De Kortrijkse gemeenteraad telt twee moslims: Mohammed Ahouna (VLD) en Sliman You-Ala (SP.A). Zij doen nooit hun mond open, ook niet als het over materies gaat die de moslimgemeenschap raken. Zijn continu bezig met hun smartphone.
– Wie Attakwa financieel wil steunen gireert wat geld op BE 72-3850-3324-6916.