Kosten sociale bijstand Kortrijkse OCMW stijgen niet !

Laat ons even wat mythen doorbreken.
We hebben het hier eerst  over  de totale bruto- uitgaven voor:
1) leefloon,  2) equivalent leefloon (voor mensen in noodtoestand), 3) overige steun (huur, verwarming, gezondheidszorg,  socio-culturele participatie).
Wat een daling in vier jaar tijd , terwijl men het altoos  heeft over een toenemende  armoede.
2012:  10.103.613 euro
2013:  8.178.884 euro
2014:  6.848.387 euro
2015:  6.440.722 euro

Hoe zit het met de evolutie van de bruto- uitgaven inzake leefloon?
Dalend! (Ter attentie van onze extreem rechtse lezers.)
2012:  4.112.322   (1.020 dossiers)
2013:  4.048.478  (1..051 dossiers)
2014:  3.887.006  (1.061 dossiers)
2015:  3.968.592  (1.048 dossiers)

Voor 2015 even de (bruto) cijfers in detail, per rubriek.
– leefloon:  3.968.592
– equivalent leefloon:  1.353.141
– overige steun:  1.118.988

De netto-tussenkomsten  ten laste van het OCMW zijn evenwel opvallend veel lager. Het OCMW geniet immers van subsidies, en kan ook geld terugvorderen van de cliënten.
Hierna de evolutie van de netto-kosten.
2012:  1.442.564
2013:  1.430.545
2014:  1.349.878
2015:  1.431.998

Voor 2015 geven we weer hoe het zit met die bruto en netto-uitgaven ten laste van ons OCMW. Verschiet niet !

Leefloon:
– bruto:  3.968.592
– subsidie:  2.782.255
– terugvordering cliënten:  346.647
– netto-kost:  839.689

Equivalent leefloon:
– bruto:  1.353.141
– subsidie:  1.184.290
– terugvordering cliënten:  39.944
– netto-kost: 128.906

Overige steun:
– bruto:  1.118.988
– subsidie:  271.731
–  terugvordering cliënten:  383.855
– netto-kost:  463.401

ZO.
NIET MEER ZAGEN HOOR OVER AL DIE PROFITEURS !