Brengt die belasting op geldautomaten wel wat op ??

Jawel. Onverwacht veel.
Bij de invoering van die nieuwe heffing in 2013 raamde men de opbrengst ervan  op 25.000 euro.  Het werd uiteindelijk 50.500 euro.  (46 bank-  en financieringsinstellingen werden erdoor getroffen.)
Voor dit jaar 2016 zou het gaan om 50 ingeschreven  en een totaal bedrag van 57.500 euro.

De heffing bedraagt 500 euro per jaar en per toestel, ongeacht de datum waarop de automaat in werking trad of werd verwijderd.
De tripartite motiveerde die belasting op grond van het feit dat zo’n automaat extra risico’s met zich meebrengt en derhalve extra veiligheidsmaatregelen vergt. Toen de belasting ter sprake kwam op de gemeenteraad (juli 2013) voegde de burgemeester er nog aan toe dat de  reinigingsdiensten in de buurt van die toestellen  meer werk hebben.

P.S.
Nogmaals herhalen dat de coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie totaal nieuwe en bedrijfsonvriendelijke belastingen heeft ingevoerd. Te weten:  naast die op geldautomaten ook nog een belasting op logies (overnachtingen) en op sampling.