De kosten van het busvervoer voor het gemeentelijk onderwijs

Tot op heden wordt het busvevoer voor de twee gemeentescholen (Kooigem en Blauwe Poort) uitgevoerd aan de hand van bestelaanvragen. Dat kost zowat 12.500 euro per jaar (excl. BTW??)

Om betere prijzen te bedingen,  de procedure van bestellen eenvoudiger te regelen en ook (later dan) de kans te bieden aan andere stadsdiensten om gebruik te maken van deze faciliteit  zal de directie bedrijfsvoering nu overgaan tot het opmaken van een raamovereenkomst met een busmaatschappij voor een periode van vier jaar.
Men zal vier busmaatschappijen  uitnodigen om een prijsofferte in te dienen en het gaat uitsluitend   om Kortrijkse bedrijven.

De raming voor een periode van vier jaar bedraagt 59.000 euro (excl. BTW) of 62.540 euro (incl.BTW).  Per jaar dus 15.635 euro (incl. BTW).
Let wel, dit bedrag slaat enkel op het schoolvervoer voor het basisonderwijs.
Voor andere potentiële afnemers uit  stadsdiensten (vzw’s, AGB’s, OCMW, politiezone, hulpverleningzone (Fluvia)  is Stad ook de opdrachtencentrale.
De winnende  busmaatschappij zal vanuit zijn monopoliepositie dus goeie zaken kunnen doen…
Komen daar geen problemen van?

P.S.
“Schoolvervoer” betekent ook: zwembadvervoer, schoolreizen, daguitstappen, zeeklas, 5-tal occasionele ritten.