Er komt geen dak voor Heule Platse…

Al zowat 15 jaar geleden liepen een aantal Heulse notabelen van de Confrerie “Griffioen” rond met de gedachte om een verplaatsbaar dak (zeil)  te laten maken om bij manifestaties  allerhande te monteren boven de Heulseplaats.
Zij kregen daarbij zelfs al gehoor bij het vorige stadsbestuur (schepen Guy Leleu).
In 2010-2011 is er een heuse ideeënwedstrijd hierover uitgeschreven. 28 inzendingen.  Winnaar was een student van Howest,  ene Laurenz Tack uit Desselgem.  Hij bedacht een soort tentzeil dat zou  hangen aan een telescopische kraan.  Vermoedelijke kostprijs : 200.000 euro.
Van dat plan is  nooit meer iets vernomen.

In 2014 rees er bij de initiatiefnemers nieuwe hoop op dat het project toch nog een kans kon krijgen.
De gemeenteraad van november 2014 reactiveerde namelijk het plan  om de heraanleg van het Heulse dorpsplein en de omgeving eindelijk aan te vatten.
(De opdracht hiervoor is al in december 1998 gegund aan Technum !)
In het kader daarvan is dan in oktober 2015 een studieopdracht  gegund aan de firma Sarus Textielarchitectuur uit Kampenhout voor een “Project van een demonteerbare shelter op de Heuleplaats”
Betrokken actoren (Griffioen, Tinekesfeesten, jeugdverenigingen, cafés) vroegen aan Stad om in te staan voor de studiekosten , meer special voor het voorontwerp, de stabiliteitsstudie en het ontwerp.  De betrokken Heulenaars zouden bekijken hoe de gemeenschap zelf de overige kosten  (de uitvoering, het monteren, de opslagruimte) zouden  kunnen financieren.  Bijvoorbeeld door middel van crowdfunding.

Stad wou zich enkel engageren voor de studieopdracht en niet voor het ‘build project’.  Als ereloon voor fase 1 (voorontwerp plus stabiliteitsstudie) voorzag men 6.060 euro  (incl. BTW) en voor fase 2 (ontwerp en uitvoeringsdossier) 10.890 euro.  (In de gazetten stonden maar weer eens verkeerde bedragen.)

En nu is er dus tamelijk plots  een kink in de kabel gekomen.

(Kortrijk Spreekt.)
Na  overleg met de adviesgroep “Heuledak” waarbij  het voorontwerp  is  toegelicht is beslist dat het project niet haalbaar is vanwege de hoge kostprijs.
Het schepencollege besliste op 23 mei  om de studieopdracht te beëindigen na fase 1.
Toch jammer.