Wordt het eigen vermogen van Stad opgesoupeerd?

Dit vraagt gewezen schepen van Financiën Catherine Waelkens (vroeger N-VA, nu onafhankelijk) zich al twee gemeenteraadszittingen af. Zij constateerde namelijk dat het netto-actief in de balans van 2015 ten opzichte van 2014 is gedaald met 8,28 miljoen.
Het netto-actief is het verschil tussen het totaal  van de activa min de voorzieningen en schulden.  Voor 2015 bedraagt dat netto eigen vermogen 134.625.458 euro.

In de laatste gemeenteraad van vorige maandag vroeg Jean de Bethune  zich nog af hoe het is gesteld met de evolutie van het netto eigen vermogen van Stad.
Kortrijkwatcher heeft dat eens bekeken.

In 2012:  283.720.514 euro.  (Toen was  Jean de Bethune nog schepen in de coalitie CD&V-VLD.)
2013:  145.153.805 euro. (Eerste jaar van de nieuwe coalitie met drie partijen.)
2014: 142.908.416 euro.  (Dit is het eerste jaar dat er voorzieningen zijn opgenomen in de passiva, weliswaar slechts voor 1 miljoen.)
2015: 134.625.458 euro.
In dat jaar zijn in de rubriek ‘schulden op lange termijn’ voor eerst voorzieningen  voor de pensioenen opgenomen. Voor 20,7 miljoen euro.  (De nieuwe schepen van Financiën Kelly Detavernier  had het over 23 miljoen.)