Buda-eiland omgetoverd tot studenteneiland – tsjonge !

Aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) is gevraagd het schoolgebouw  aan de Renaat de Rudderlaan vervroegd (een half jaar?) te verlaten, d.w.z  tegen 28 februari van volgend jaar.
Wie dat heeft gevraagd en waarom is niet duidelijk.
Het stadsbestuur?  De korpschef van de politiezone VLAS?  Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)?
Stad (de burgemeester) heeft in april 2014 onverhoeds verkozen om  dat oude schoolgebouw achter café Pirroen om te turnen tot het “nieuwe” politiecommissariaat.  En de tijd dringt want het bestaande politiegebouw  (met allerhande noodoplossingen) voldoet nu echt niet meer.
Anderzijds raakt de nieuwbouw van Howest  aan de Graaf Karel De Goedelaan maar niet opgestart. (De bouwvergunning dateert al van november 2015 en  is betwist door omwonenden.)

Zowat 840  Howest-studenten  (bijna duizend) van de campus Hiepso moeten dus vanaf 1 februari (de start van de tweede helft van het academiejaar) een nieuw onderkomen vinden.
Er is  in het diepste geheim (“Kortrijk spreekt” sprak even niet) geopteerd voor locaties op het Buda-eiland en zelfs in het historische stadhuis.

Normaliter dienen gebruikers van zo’n stadsgebouwen retributies te betalen.
Financieel is dat voor  Howest natuurlijk ondoenbaar. Om even wat voorbeelden te geven, alleen al inzake retributies voor het gebruik van de infrastructuur  van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda.
Scholen betalen voor het gebruik van een zaal in de Budascoop een dagprijs van 75 euro.  Voor studio’s in de Budatoren bedraagt de retributie voor een maand 450 tot 750 euro. Een klas in de Budafabriek kost 35 euro per dag.

Vandaar dat het schepencollege in principe bereid is om “in eerste instantie” géén maandelijkse huurvergoeding aan te rekenen aan Howest.   (Is dit geen bevoegdheid van de gemeenteraad?)  De nodige aanpassingswerken (die al voor 1 februari 2017 kunnen beginnen) vallen wel ten laste van de school.
Het wordt een boeltje zeg.
De looptijd van deze tussentijdse oplossing kan lang duren want is afhankelijk van de timing van de nieuwbouw van Howest. En als er geen huurvergoeding wordt aangerekend kan het intussen niet anders dan dat AGB Buda (het SOK) serieus inkomstenverlies gaat lijden.