Het OCMW-zorgbedrijf wordt geen ‘EVA’ maar een ‘IVA’ !

Kom dat tegen !!
Terwijl
 dat zo bepaalde  redenen heeft, zeg.

In eerste instantie wou het OCMW al zijn zorgactiviteiten onderbrengen in een Extern Verzelfstandigd  Agentschap  (een EVA).

Nu blijkt evenwel dat  bij de  oprichting van een zorgbedrijf met een EVA als rechtsvorm  de contractuele constructie met de private vzw van de Zusters Augustinessen niet meer mogelijk is.  Daardoor zouden de financiële voordelen van die samenwerking met de nonnen voor het OCMW wegvallen.

Vandaar dat men nu koos voor een Intern Verzelfstandigd Agentschap (een IVA) zonder rechtspersoonlijkheid als  rechtsvorm voor het nog op te richten zorgbedrijf.
In de laatste OCMW-raad  van 16 juni  is  in de toelichting geponeerd dat het oprichtingsbesluit van een IVA geen goedkeuring vereist van de gemeenteraad,
Er zou wel een voorafgaand advies nodig zijn van het College van Burgemeester en Schepenen.  Is dat wel juist?

De oprichting van het zorgbedrijf onder IVA-vorm is voorzien  op 1 januari 2017.
Het administratief personeel (70 man?) zal ondergebracht in de  OCMW-nieuwbouw vlakbij  de tunneL van de Doorniksestraat.
Volgende diensten wil men  opnemen in het bedrijf: de woonzorgcentra, het dagverzorgingscentrum, de dienst wonen, de kinderopvang, de thuiszorgdiensten, de centrale keuken en het volksrestaurant.
De Vlaamse Regering besloot dat de OCMW’s vanaf 2019 zullen  geïntegreerd in de gemeenten.  Naar verluidt kan het IVA dan toch behouden blijven.