Nieuw subsidiereglement voor ouderenverenigingen

Senioren opgelet !!
Jullie weten het nog niet.
Het oude reglement van 2002  was toe aan actualisatie.
Het Dagelijks Bestuur van de Ouderen Adviesraad (OAR) stelde een aantal knelpunten vast. Zo waren de criteria voor de erkenning van een seniorenvereniging door de OAR niet duidelijk omschreven. Daarenboven waren de activiteiten  die in aanmerking komen voor een extra subsidie vatbaar voor interpretatie.

Ook de verdeelsleutel van de toelage voor seniorenwerking (totaal: 37.184 euro per jaar)  zal  gewijzigd.
Die ziet er nu zo uit:
–  25% forfait gelijk te verdelen over alle  (erkende) verenigingen voor alles wat onder  de “normale werking” van de organisatie valt;
–  20% te verdelen op basis van het aantal leden die in Kortrijk wonen;
–  55% als extra stimulans voor een aantal “specifieke “.

Wat behoort tot  de  “normale werking”?
–  gezelschapspelen
–  kaarting
–  bestuursvergaderingen
–  feestjes
–  uitstappen en reizen
–  deelname aan cursussen
–  deelname aan bijeenkomsten van de OAR.

Wat zijn de “specifieke activiteiten” die genieten van een extra stimulans?
–  allerlei sportwerking  (ook biljart)
–  culturele werking  (toneel- en leesclub, zangkoor, hobbywerking, dansgroep,
deelname aan cursussen, leescontacten, voordrachten)
–  infozitdag voor leden
–  uitgave van een krantje.

Voorwaarden om als ouderenvereniging erkend en gesubsidieerd te worden?
–  een bestuur van minimaal vijf personen;
–  beschikken over een financiële rekening;
–  jaarverslag over de werking  met lijst van specifieke activiteiten en aantal aanwezigheden;
–  nominatieve ledenlijst.

P.S.
Hoeveel ouderverenigigingen er op heden erkend zijn weten we niet.
Vragen aan Freddy Nolf uit Heule, de voorzitter van de OAR.
In 2012 : 33.