Massale aankoop van frisdranken en bier door Stad

Nog nooit gebeurd.
Via een raamovereenkomst met deelopdrachten wil Stad voor drie of vier jaar ver (tot 2020) drank en bepaald horeca-materiaal  verkrijgen.
Dat laatste liefst gratis.

Een opsomming van de geraamde prijzen, inclusief BTW.

Stadhuis (2017-2020)
Per jaar 10.284 euro.  Totaal (afgerond): 41.137 euro.
vzw Ontmoetingscentra (2018-2020)
Driemaal 140.385.  Geeft: 42.155 euro
vzw Warande (2017-2020)
Viermaal 16.829 euro.    Is 67.318 euro.
Jeugdcentrum Tranzit (2017-2020)
Viermaal 58.601 euro.  Maakt 234.404 euro.
Muziekcentrum  (september 2017-2020)
Voor dit jaar (vier maanden): 1.238 euro.
Voor de volgende  jaren: driemaal 3.715 euro. Totaal 12.383 euro.
Stadsschouwburg  (2019-2020)
Tweemaal 24.560 euro. Maakt 49.121 euro.
AGB Buda (2017-2020)
Viermaal 17. 952 euro.  Geeft 71.811 euro.
AGB SOK  (fuifzaal) (mei 2017-2020)Voor dit jaar nog 78.124 euro.
Volgende jaren: driemaal 117.178 geeft 351.535.  Totaal:  429.659 euro.

De totale uitgave voor deze opdracht is voorlopig  geraamd op 1.326.992,82 euro incl. BTW van 6% of 21%.

Het is ook niet zeker of al die organisaties  zullen inschrijven in de opdracht!
Als wijze van gunnen is gekozen voor een open offerteaanvraag.
De gunningscriteria zijn:
–  de prijs (gewicht 85)
– leveringstijd (gewicht 15)
–  (gratis) event- en promotiemateriaal (gewicht 5)
–  nazicht materiaal en hersteldienst (gewicht 5)