Stadsmonitor 2017 wordt beter?

Driejaarlijks maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur een stadsmonitor op met allerlei gegevens over de 13 centrumsteden. Veel objectieve cijfermatige data over van alles en nog wat (demografie, financiën, cultuur, mobiliteit, bestuurskracht, enz.) maar ook veel perceptie.  Men bevraagt namelijk via een steekproef aan een aantal burgers naar een aantal bevindingen over bepaalde facetten van het beleid.  Naar de mate  van tevredenheid over veiligheid,  cultureel aanbod,  onderwijs, speelpleinen,  investeringen,  milieu,  enz, enz.
Voor de volgende stadsmonitor heeft Kortrijk het Agentschap Binnenlands Bestuur verzocht om het onderzoek uit te breiden naar 9 stadsdeelgebieden.  Stad voorziet daarvoor een bedrag van niet minder dan 38.700 euro op de begroting 2017.  Dat geld dient voor de financiering van de bevraging (online en per post), de portkosten, de handling en de verwerking van de gegevens. Tevens voor een cadeaubon van 6 euro voor de respondenten.

De steekproef wordt nu  uitgebreid tot 2.150 personen.
In de vorige survey heeft men 1.500 Kortrijkse burgers bevraagd. Respons:  654 (145 online en 509 per post). Dat is 43,6 procent.  Het vereiste minimum aan netto respondenten was toen 550.

P.S.
De redactie van Kortrijkwatcher staat bijna dagelijks perplex over de onwetendhed van de Kortrijkzanen over het gevoerde beleid.