Stad werkt eigenlijk met verlies

Niet dat we dat nu onmiddellijk heel erg moeten vinden (stad is geen bedrijf), maar we dienen het wel een keer te beseffen.
En het mag ook eens expliciet gezegd.
Bij de bespreking van het budget of van de jaarrekening heeft men het altijd over  ‘uitgaven en ontvangsten” maar  nooit over ‘kosten en opbrengsten’.
Die dubbele begrippen zijn overlappend maar betekenen toch niet helemaal hetzelfde .
Als stad  bijvoorbeeld een machine koopt is dat een (investerings)uitgave, maar geen kost.  Eenmaal  de machine in gebruik genomen,   draagt die bij tot de werking van de gemeente en wordt dat een kost .  
Stel dat stad een goed verkoopt dan gaat dat gepaard met een opbrengst die bij betaling door de koper een ontvangst wordt.

Bij de staat van ‘opbrengsten en kosten’ dienen we dus bij de kosten rekening te houden met afschrijvingen, waardeverminderingen,  voorzieningen en uitzonderlijke kosten.  Aan de zijde van  de opbrengsten dienen we te letten op  afwijkende financiële en uitzonderlijke opbrengsten.

Neem nu even de jaarrekening 2015.

De aangerekende exploitatie-uitgaven bedroegen 112.980.258 euro.
De aangerekende exploitatie-ontvangsten :  138.483.553 euro.
Het saldo is positief:  25.50.294 euro.
Beschouw dat nu helemaal niet als een winst.

We bekijken  nu de staat van ‘opbrengsten en kosten’ van dat zelfde  jaar.
– De gedane kosten  bedroegen 149.144.475 euro.
– De opbrengsten:  141.672.403 euro.
Er is dus een tekort (verlies) van  -7.472.071 euro.
Er viel in 2014 trouwens ook een verlies te noteren:  -9.353.123 euro.
Idem in 2013 (eerste jaar van de coalitie):  -8.077.890 euro.
Hebt u dat ooit al ergens gelezen of gehoord?

Enkele opvallende posten (2014 – 2015)
De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen stegen van 28,2 naar 34,4 miljoen euro.
De mlnwaarden bij de realisatie van vaste activa stegen van bijna niks (547 euro) naar 69.333 euro.
De financiële opbrengsten stegen van 6,4 naar 16,0 miljoen.
De  opbrengsten van werkingssubsidies (van andere overheden) stegen van 43,8 naar 44,9 miljoen.