Parkinggebruik in ondergrondse parkings en exploitatieresultaten

(Hierna volgt wat we –  als Kortrijkzaan –  na veel zoeken kunnen weten.)

Veemarkt

In 2015 telde  P Veemarkt 254.675 inritten. Dit is in vergelijking met 2014 een stijging van 4,65 procent.  Gemiddeld rijden 21.223 auto’s per maand  de parking in.  Op een weekdag gemiddeld 710.  Op een zaterdag gemiddeld 1.076 inritten.
De stijging doet zich voor het eerst voor sinds 2011 en is te wijten aan het feit dat de  parking van K-in-Kortrijk zijn eerste uur gratis heeft afgeschaft.
Eind 2015 waren er 99 bewonersabonnementen en 79 persoonsabonnementen.

In 2015 bedroeg de omzet 370.889 euro (excl. BTW).  In vergelijking met 2014 betekent dit wel een daling met 3 procent.  De kosten (1.280.084 euro) daalden met 1,22 procent. Het resultaat voor afschrijvingen en intresten is positief: 32.595 euro.
De omzet bleef in de periode 2004-2007  zo goed als constant.  In 2008-2009 steeg die gestaag omwille van de prijsstijgingen van eind 2007.
Vanaf 2010 stijgt de omzet fors vanwege de renovatie van de omgeving.  Er komt een terugval in 2012 door de tariefafstemming van de parking K-in- Kortrijk.  De daling van de omzet zet zich intussen verder door de dalende ontvangst aan abonnementen.

Schouwburg

Het aantal inritten in 2015:  390. 965.  Een daling met 4,28 procent.  Gemiddelde per maand:  32.580.  Op een weekdag:  1.128 inritten. Op zaterdag: 1.421.
Eind 2015 waren er 61 bewonersabonnementen en 230 persoonsabonnementen.

De omzet bleef in de periode 2006-2008 quasi gelijk. Sedert 2008 komt er een geleidelijke groei dankzij een toename van het aantal inritten. Een minder goed resultaat in 2012 is te wijten aan de toename van de personeelskost  voor toezicht en  opfrissingwerken.
In 2013 is opnieuw een toename te danken aan tariefaanpassingen.  In 2014 zorgen een stijging van de omzet en een daling van de kosten voor het eerst voor een positief resultaat.  In 2015 is het resultaat  weer negatief door daling van de omzet en stijging van de kosten.
(Het jaarverslag 2015 vermeldt hier geen bedragen.)