Wijding Godgewijde Vrouw in Kortrijk

Normaal gaat een dergelijk sacraal gebeuren door in een kathedraal, maar voor Katherine Stubbe  (46) is er per uitzondering op zondag 4 september om 15 uur een viering gepland in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.
De viering is voorgegaan door Mgr. De Kesel,  in aanwezigheid van vicarus EH Koen Vanhoutte,  en verder met de bijstand van deken EH Geert Morlion,  deken van Menen EH Eddy Lagae,  EH Guy Algoedt van St. Michiel, de priesters van de federatie (Groeninge) EH Luc Verstraete en EH Marc Dhondt.
De zijn de top-notabelen  van de clerus alhier.  (Vergelijkbaar met het politieke wereldje.)

Katherine is al enkele jaren geëngageerd in de parochie en federatie, waar ze 8 jaar teamlid was en zich nu volledig inzet voor de acolietenwerking en de liturgie.
Zij is gelovig opgevoed volgens haar biografie en bleef ook als jongere wekelijks kerkganger.  Om praktische redenen, het late uur van de weekendvieringen , kwam ze terecht bij St. Michielsbeweging.
Met een groep gelijkgezinden aldaar kon ze verder haar geloof uitdiepen, wat op zich heel belangrijk was, maar niet de oorzaak van haar roeping.

De bron van haar roeping was de Liefde van God zelf, maar dat ontdekte ze pas gaandeweg.
Het was een jarenlange  strijd.  18 jaar.

Hem volledig toebehoren zou de enige weg kunnen zijn  die haar volledig gelukkig kon maken. Zo bleek.
Als antwoord op Gods roeping spreekt ze dus op 4 september haar ‘propositum‘ uit:  de keuze voor een definitief celibatair en zuiver leven in een publiek engagement.  De aartsbisschop zal dit voornemen bevestigen en een wijdingsgebed over haar uitspreken.  Voortaan zal zij als ongehuwde vrouw (bruid) ons aller Christus bruidegom onverdeeld toebehoren.
De Godgewijde Vrouw voorziet in haar eigen sober levensonderhoud (zij blijft apotheker in Ingelmunster) en zal haar leven delen met het gewone bestaan van mensen, in de wereld maar niet van de wereld.
De hartslag van haar roeping is een (gebeds)relatie met Christus, trouw aan het kerkelijk morgen- en avondgebed en aan een persoonlijk gebed.  De dagelijkse eucharistie wordt haar geestelijk voedsel.  En het Sacrament van de Verzoening biedt haar de kracht om zich telkens te herijken op wat God verlangt.
God is Liefde !

P.S.
Info voor onze goddeloze lezers.
Het Sacrament van de Verzoening is niets anders dan een metafoor voor de biecht.
En via de biechtstoel (maar dat moet niet)  kun je al uw zonden laten vergeven.   Tenminste  als je berouw vertoont.  (Wat ‘zonden’ zijn laten we nu even in het midden.)
Acolieten(M/V)  zijn soort misdienaars.

 

 

 

100 jaar vliegveld Wevelgem/Kortrijk.

Ja, het vliegveld (EBKT) bestaat in 2017 al honderd jaar, waarvan  minstens 90 jaar zonder klachten van (bepaalde)  omwonenden.
Ter gelegenheid van deze unieke  gebeurtenis organiseert de ‘AirportCommunity van EBKT’ in augustus 2017 een driedaags evenement/beurs.
Op vrijdagavond 25 augustus 2017 pakt een luchtvaartbedrijf uit met een  ‘Nacht van de luchthaven’ met alle belangrijk captains of industry uit regio. Kortrijkse ondernemers  worden betrokken bij het event, eventueel in combinatie met een stand (catering, animo, feestmatriaal, producten).
Het ruime publiek zal in het weekend kunnen genieten van een ‘re-enactment’ dorp waar spullen, voertuigen, shelters, tenten uniformen worden gtoond en gedemonstreerd.
En natuurlijk komen er van overal vele historische en hedendaagse vlieguigen op bezoek.
Reeds in dit najaar 2016 verschijnt er een prachtig luxueus jubileumboek “100 jaar vliegen in Welgem-Kortrijk” van de hand van luchtvaartjournalist Guido Bouckaert.  200 bladzijden. Prachtig geïllustreerd door meerdere fotografen en doorspekt met interessante verhalen en anecdotes van vele mensen die ooit met het vliegveld hadden of nog hebben te maken. Een uitgave van  Stichting Kunstboek uit Oostkamp.

 

Analyse rekeningen 2015 t.o.v. 2014 van kerkfabrieken

Zowel onze vele vrijzinnige (atheïstische) lezers als onze evenvele lezers-kerkgangers kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Van onze cijfergegevens over de Kortrijkse kerkfabrieken.  De eerste categorie  burgers omdat die het beu zijn van nog belastingen te spenderen aan kerken en pastoors, de tweede praktizerende categorie uit onbevredigde nieuwsgierigheid. (Kent u soms een pastoor die vanop de preekstoel toelichting geeft over de financiële toestand van zijn parochie?)
Hierna de rekeningen van de kerkfabrieken die vallen onder het kerkbestuur van Centrum Kortrijk.

O.L.Vrouw
– Resultaat gestegen: 80.2999 euro (2015) tegenover 58.165 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven zijn 7,2 % gedaald van 255 K in 2014 naar 247 K in 2015.
(De bezoldigingen en vergoedingen stegen wel, maar deze werden opgevangen door de dalingen eredienst en verzekeringen.)
– Exploitatie- ontvangsten zijn 32,9 % gedaald van 52 K naar 35 K.
(Een niet nader bepaalde ontvangst bij de categorie eredienst is er niet gekomen.)
– De exploitatie-toelage (van ons allen) is 1,3 % gestegen van 231 K naar 234 K.
– Investeringstekort: 23.396 euro.
(Moet in budget 2017 rechtgezet. Zal Stad (wij allen) een investeringstoelage geven?)

Sint-Maarten
– Resultaat gedaald:  34.126 (2015) tegenover 94.446 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven met 8 % gestegen van 285 K naar 308 K.
(Voornamelijk door onderhoud gebouwen.)
– Exploitatie-ontvangsten met 12,3 % gedaald van 141 K naar 124 K.
(Daling ontvangsten privaat patrimonium.)
– De exploitatie-toelage 29,3 % gedaald van 175 K nar 124 K.
– Investeringsoverschot: 91.997 euro.

Sint-Jan Baptist
– Resultaat gestegen:  73.201 tegenover 49.519 euro.
– Uitgaven: 5,7 % gedaald van 129 K naar 122 K.
– Ontvangsten: 5,8 % gedaald van 59 K naar 56 K.
– Toelage met 4,5 % gedaald van 94 K naar 89 K.
– Investeringstekort: 48.301 euro.

Sint-Elooi
– Resultaat gedaald: 11.234 tegenover 19.158 euro.
– Uitgaven met 3,1 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Ontvangsten met 12,9 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Toelage met 10 % gestegen van 82 K naar 90 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Rochus
– Resultaat: licht gedaald: 27.532 tegenover 28.196 euro.
– Uitgaven licht gestegen: van 104 K naar 105 K.
– Ontvangsten met 24,8 % gestegen van 9 K naar 12 K.
(creditnota.)
– Toelage bleef gelijk: 92.847 euro.
– Geen investeringsoverschot of tekort.

Sint-Amandus
Resultaat gedaald: 44.176 tegenover 55.707 euro.
– Uitgaven met 2,6 % gedaald van 74 K naar 72 K.
– Ontvangsten licht gestegen van 31 K nar 32 K.
– Toelage met 33,3 % gedaald van 44 K naar 29 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Elisabeth

– Resultaat gestegen: 36.975 tegenover 23.696 euro.
– Uitgaven met 10 % gedaald van 117 K naar 106 K.
– Ontvangsten met 59 % gestegen van 6 K naar 9 K.
– Toelage met 8,4 % gedaald van 119 K naar 109 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Damiaan
– Resultaat gestegen: 21.861 tegenover 19.340 euro.
– Uitgaven met 1,4 % gestegen van 62 K naar 63 K.
– Ontvangsten met 49 % gedaald 8 K naar 4 K.
– Toelage met 5,4 % gedaald van 65.000 naar 61.500 euro.
– Geen investeringstekort of overschot.

Wat gebeurt er met de kliniek Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat ?

De grote lijnen zijn gekend. Maandenlang bedisseld door een gremium van Leiedal, de stad, de onvermijdelijke Jordi Farrando en het AZ Groeninge. Het participatie-project “Kortrijk spreekt” kwam er niet bij te pas, – zoals altijd als het om belangrijke dingen gaat.
Het gremium is niet in staat gebleken om met innovatieve, fantasierijke plannen voor de dag te komen.
Dat het hoofdgebouw zou worden gesloopt stond in de sterren geschreven.
Maar men heeft die opportuniteit niet durven aangrijpen om met een disruptief plan uit te pakken. Iets waarbij men Kortrijk op de kaart kon zetten. Bijvoorbeeld: uitbreiding van de bestaande vijver, paaldorp, groot recreatief park, sprookjesbos.
Neen.  
De bouwpromotoren krijgen het alweer voor het zeggen.
Er komt een heus bouwprogramma rondom een nieuw plein.  Met residentieel wonen, maar de site zou ook kansen bieden voor hoger onderwijs en kantoorontwikkeling.  (De totale maximale bruto vloeroppervlakte is vastgelegd op ca. 21.300 m².)
Het hele bouwblok wordt autoluw gehouden door het voorzien van gebundeld parkeren aan de rand van het gebied. Het aantal autotoegangen aan de zijde van de Doorniksewijk wordt beperkt.
De bestaande parktuin blijft behouden, maar dat kan moeilijk anders want het parkgebied is grotendeels beschermd als monument.
En nog om ons te troosten behoudt men de bestaande fietsverbinding langs de site, en komt er zelfs een nieuwe bij in het verlengde van de Pater Beckstraat.  Ook komt er een paviljoen aan de kop van het park op de plaats van de illegaal gesloopte villa Nolf.

Zo. Dat weten we dan alweer.
De budgettaire gevolgen van de herontwikkeling worden later in kaart gebracht. U hoort er nog wel van, althans via kortrijkwatcher.

Kortrijk spuit ! (2)

De dienst “spuitenruil” recupereert  via MSOC (Medische Sociaal Opvangcentrum) nu  al sinds 2014  méér drugsspuiten dan er zijn verdeeld.  En toch vinden het Team BOD, de spuitenpatrouille,  de gemeenschapswachten, de politie , Rap en Rein, burgers er telkenjare “naar schatting” 500 zwerfspuiten, – vooral in het centrum en de parken.

(Naar schatting?  Politie geeft tijdens de kantooruren meldingen van zwerfspuiten door aan het meldpunt 1777, maar ‘s avonds en in het weekend worden opgehaalde spuiten  niet geregistreerd.)

De  spuitenpatrouille SPAT verwijdert elke woensdag spuiten in het centrum van de stad.  Op termijn kunnen ook meer ervaren leden alleen op pad (Vappers).
(Vrijwilligers van SPAT krijgen geschenkbonnen, in te ruilen bij een warenhuis.)

Het team BOD verwijdert spuiten op openbaar terrein tijdens kantooruren.  Eenvoudige registratie wordt vier keer per jaar doorgegeven aan de coördinator van SPAT.  Melding van opvallende vondsten gebeuren onmiddellijk.
SPAT kan ook op vraag van burgers spuiten opruimen op privédomein (tuinen bijv.)  maar bij onveilige situaties of grote hoeveelheden verwijst men naar externe, commerciële initiatieven.
Gemeenschapswachten signaleren zwerfspuiten aan 1777. Als ze een direct gevaar vormen verwijderen ze die zelf.

 

Vreest Klimaatstad Kortrijk nu al voor een strenge winter?

Kortrijk noemt zich ook Klimaatstad en doet er alles aan om een klimaatverandering tegen te gaan.  (Kortrijk is ook Fietsstad: tegen de opwarming van de aarde.)
Het schepencollege heeft voor de komende winterperiodes  (2016-2020)  nu al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van strooizout.  (Ook genoemd:  “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding”.)

Het totale budget voor één winterperiode (van 1 oktober tot 30 april)  wordt voor de jaren 2017 tot en met 2019 telkens geraamd op 35.000 euro plus 5.202,90 euro.  We vermoeden dat het eerste bedrag slaat op de levering van dooizout in zakken van 25 kg en het tweede bedrag voor de levering in bulk.
Voor 2020  is het budget geraamd op de helft: 17.500 plus 2.601,45 euro.
Ieder jaar zijn de traditionele inschrijvers NV Zoutman uit Roeselare en het Zoutbedrijf Quantannens uit Gistel

Zonder geld naar het stadhuis

Al in oktober 2014 zijn  een aantal individuele kassa’s voor de ontvangst van baar geld afgeschaft.  Met succes. In het vierde kwartaal van vorig jaar  gebeurden alreeds bijna 85 procent van de betalingen met een bankkaart.
Men gaat nu een stap verder en wil onderzoeken of het volledig ‘cashless’ werken  op het gelijkvloers van het stadhuis een haalbare optie is.
Hierna de voorstellen van gewijzigde procedures, geldig vanaf oktober.

Verkoop en activatie van de UIT-pas
Zou niet meer gebeuren in het stadhuis.  Wel in de bib, de UIT-winkel, de Ontmoetingscentra en de musea.

Registratie van een slachting (Offerfeest)
Zou nu gebeuren aan het onthaal-1777. Er komt een electronisch formulier ter beschikking op de website van stad Kortrijk. De burger kan van thuis uit zijn aanvraag registreren  en de verwerking gebeurt back-office  door de medewerkers van de stadswinkel na de openingsuren.

De verkoop van bedrijfsafvalzakken
Ondernemers kunnen die voortaan ofwel zelf in Marke kopen ofwel op aanvraag wekelijke geleverd krijgen.   Het aanvragen kan on-line gebeuren of telefonisch.  Facturen worden toegestuurd.

De verkoop van groenafvalzakken
De verkoop ervan in het stadhuis zal worden stopgezet. De verkoop bij het team BOD, in de containerparken en bij sommige handelaars blijft behouden.

De verkoop van rattenvergif
Niet meer te koop in het stadhuis. Wel nog bij het team BOD, in containerparken en ontmoetingscentra en de privé-sector.

De verkoop van cadeaubonnen “shop in Kortrijk”
Overgeheveld naar onthaal-1777.

Aanslagbiljet gemeentebelasting
Betalen via de bank.

Facturen
Via de bank.

Contant-belastingen op EID, reispas, rijbewijzen, conformiteitsattesten
De burger wordt aangemaand om te betalen met bankkaart.

Retributies  (aangifte geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteitsverklaring, bouwvergunning, conformiteitsattesten)
De burger wordt maximaal gestimuleerd om te betalen met bankkaart.

Tijdelijke verblijfsvergunning
Worden gratis. (Het gaat om een minimaal bedrag . En moeilijk op te volgen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stad doet aan indekkingstechniek bij omzetting van leningen

Zonder ook maar één Kortrijkzaan te raadplegen (in het kader van “Kortrijk spreekt”)  heeft Stad  twee leningen bij de Belfius Bank omgezet.
We zijn de lezers van kortrijkwatcher wat uitleg verschuldigd want de gazetten weten weer van niks.

En het is duidelijk dat we een nieuwe schepen van Finaciën hebben. Met kennis van zaken.
Momenteel willen we een “lineair CMS spread 30Y-2Y ” startend met een vaste rentevoet tot 01/07/2017  geldig is omzetten  in leningen gebruik makend van de techniek van de “lineair CMS spread30Y-2Y” startend met een vaste rentevoet  tot 01/07/2018.
Immers.
Deze indekkingstechniek impliceert dat de kredietnemer zich gedurende de looptijd van de structuur tegen een vaste rentevoet financiert zolang het verschil tussen de 30-jarige rente (IRS 30Y) en de 2-jarige rente (IRS 2Y) groter is dan een vooraf bepaalde barrière. De leningen starten met een vaste rentevoet tot een vooraf vastgelegde datum, in dit geval 01/07/2018.
Immers.
Tot vermelde datum zijn de leningen aldus niet onderhevig aan het risico in geval dat de spread  lager komt dan de barrière.

De leningen ten bedrage van 4.046. 673,58 EUR  waarop momenteel een vaste rentevoet van toepassing is wordt omgezet naar een “Variable Maturity Swap Partially Capped” tot de eindvervaldag van de leningen.
Immers.
De VMS is een rentevoet die periodiek herzien wordt op basis van de IRS 1 jaar.
Deze IRS-referentie wordt vermeerderd met de spread en constante. En die worden bepaald op het moment van afsluiting en ligt vast tot de eindvervaldag. Er is een maximumrenetvoet (cap) geldig gedurende een deel van de looptijd van de indekkingstechniek , in dit geval 01/07/2020.

Zo. Dat weet u dan ook al weer.
Niet thuis proberen na te doen met uw woonlening.

O.L.Vrouwkerk haalt de meeste ontvangsten uit vieringen. En niet Sint-Maarten

Het kerkenplan wil nagaan welke kerken  een neven- of herbestemming kunnen krijgen.  Eén van de (acht) criteria daarbij is de vraag in welke mate er nog activiteiten doorgaan.  Dat kerkenplan (waarvoor Stad 30.000 euro veil had) is er officieel nog altijd niet. Was beloofd voor zomer 2015. (Zonder kerkenplan geen subsidies meer van de Vlaamse overheid.)

Hierna een rangschikking van de opbrengsten uit vieringen in het jaar 2015 en 2014.
Voor de eerste drie geven we de ontvangsten in detail weer.

O.L.Vrouwkerk: 13.000 euro (in  2014: 11.025 euro)
– stoelgeld: 1.190
–  omhalingen: 2.589
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  5.144 (opvallend hoog)
– rechten kerkfabriek bij huwelijken: ? (er was 200 euro voorzien in budget)
– casueel koster-organist: 4.075

St. Brixius in Marke: 10.061euro  (9.739 euro)
– stoelgeld: 300
– omhalingen: 1.839
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  3.620
– rechten kerkfabriek bij huwelijken:  897
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 158
– casueel koster-organist: 3.246

St. Maarten: 7.607 euro  (6.956 euro)
– stoelgeld: 834
– omhalingen: 1.558
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen: 1.206
– rechten kerkfabiek bij huwelijken: 276 (opvallend laag)
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 473
– casueel koster-organist: 1.229
– ander ontvangsten van vieringen: 1.930

St. Elisabeth: 6.195  (5.371)
St. Rochus: 5.748 (7.460)
St. Elooi: 5.430 (3.771)
St. Eutropius in Heule: 4.915 (6.926)
St. Pius X: 4.303 (5.183)
St. Audomarius in Bissegem: 3.966 (5.625)
St. Jan Baptist: 3.925 (4421)
St. Amandus in Bellegem: 3.592 (5.153)
St. Cornelius in Aalbeke: 3.544 (3.744)
St. Antonius Abt in Rollegem: 3.199 (2.889)
St. Godelieve (watermolen): 2.480 (2.3 83)
H. Damiaan: 2.457 (1.83&)
St. Laurentius in Kooigem: 805 (1.421)

 

 

Welke kerk heeft het meeste hosties gekocht in 2015?

Het aantal kerkgangers in Kortrijk is een zorgvuldig bewaard geheim.  Maar misschien brengt de studie rondom het “kerkenplan” enige uitkomst.  In afwachting van de publicatie ervan (moest al gebeurd zijn) hierna een indicatie over het bedrag besteed aan de aankoop van hosties.  We weten evenwel niet waar onze Kortrijkse parochies die stukken   – samengesteld uit bloem en water  –  kopen, en ook niet wat men ervoor per stuk betaalt.
Ter info.  De Norbertijnenabdij in Tongerlo vraagt voor 250 stuks kleine witte hosties (diameter 31 mm) 4,20 euro.
Pastor Dekimpe vraagt zich af of het aantal verdeelde hosties een betrouwbare barometer is voor het aantal kerkgangers.  Niet iedere parochie heeft evenveel misvieringen.  En  in de O.L.Vrouwkerk bijvoorbeeld zijn er veel begrafenissen.

O.L.Vrouwkerk:  963,02 euro (in 2014:  845,16 euro)
St. Elisabeth:  835,52  (547,30)
St. Rochus:  680,44  (543,30)
St. Elooi:  458,41  (322,35)
St. Brixius in Marke:  457,31  (668,76)
St. Maarten:  402,27  (369,97)
St. Pius X:  400,59  (183,65)
H. Damiaan: 316,81  (184,04)
St. Eutropius in Heule:  300,90  (268,32)
St. Audomarus in Bissegem:   266,80  (181,10)
St. Amandus in Bellegem:  204,82  (325,38)
St. Godelieve op Watermolen:  156,10  (157,90)
St. Jan Baptist:  145,79  (190,68)
St. Antonius Abt in Rollegem:  98,68  (91,21)
St. Cornelius in Aalbeke:  88,50  (232,20)
St. Laurentius in Kooigem:  65,94  (62,18)