Stad doet aan indekkingstechniek bij omzetting van leningen

Zonder ook maar één Kortrijkzaan te raadplegen (in het kader van “Kortrijk spreekt”)  heeft Stad  twee leningen bij de Belfius Bank omgezet.
We zijn de lezers van kortrijkwatcher wat uitleg verschuldigd want de gazetten weten weer van niks.

En het is duidelijk dat we een nieuwe schepen van Finaciën hebben. Met kennis van zaken.
Momenteel willen we een “lineair CMS spread 30Y-2Y ” startend met een vaste rentevoet tot 01/07/2017  geldig is omzetten  in leningen gebruik makend van de techniek van de “lineair CMS spread30Y-2Y” startend met een vaste rentevoet  tot 01/07/2018.
Immers.
Deze indekkingstechniek impliceert dat de kredietnemer zich gedurende de looptijd van de structuur tegen een vaste rentevoet financiert zolang het verschil tussen de 30-jarige rente (IRS 30Y) en de 2-jarige rente (IRS 2Y) groter is dan een vooraf bepaalde barrière. De leningen starten met een vaste rentevoet tot een vooraf vastgelegde datum, in dit geval 01/07/2018.
Immers.
Tot vermelde datum zijn de leningen aldus niet onderhevig aan het risico in geval dat de spread  lager komt dan de barrière.

De leningen ten bedrage van 4.046. 673,58 EUR  waarop momenteel een vaste rentevoet van toepassing is wordt omgezet naar een “Variable Maturity Swap Partially Capped” tot de eindvervaldag van de leningen.
Immers.
De VMS is een rentevoet die periodiek herzien wordt op basis van de IRS 1 jaar.
Deze IRS-referentie wordt vermeerderd met de spread en constante. En die worden bepaald op het moment van afsluiting en ligt vast tot de eindvervaldag. Er is een maximumrenetvoet (cap) geldig gedurende een deel van de looptijd van de indekkingstechniek , in dit geval 01/07/2020.

Zo. Dat weet u dan ook al weer.
Niet thuis proberen na te doen met uw woonlening.