Zonder geld naar het stadhuis

Al in oktober 2014 zijn  een aantal individuele kassa’s voor de ontvangst van baar geld afgeschaft.  Met succes. In het vierde kwartaal van vorig jaar  gebeurden alreeds bijna 85 procent van de betalingen met een bankkaart.
Men gaat nu een stap verder en wil onderzoeken of het volledig ‘cashless’ werken  op het gelijkvloers van het stadhuis een haalbare optie is.
Hierna de voorstellen van gewijzigde procedures, geldig vanaf oktober.

Verkoop en activatie van de UIT-pas
Zou niet meer gebeuren in het stadhuis.  Wel in de bib, de UIT-winkel, de Ontmoetingscentra en de musea.

Registratie van een slachting (Offerfeest)
Zou nu gebeuren aan het onthaal-1777. Er komt een electronisch formulier ter beschikking op de website van stad Kortrijk. De burger kan van thuis uit zijn aanvraag registreren  en de verwerking gebeurt back-office  door de medewerkers van de stadswinkel na de openingsuren.

De verkoop van bedrijfsafvalzakken
Ondernemers kunnen die voortaan ofwel zelf in Marke kopen ofwel op aanvraag wekelijke geleverd krijgen.   Het aanvragen kan on-line gebeuren of telefonisch.  Facturen worden toegestuurd.

De verkoop van groenafvalzakken
De verkoop ervan in het stadhuis zal worden stopgezet. De verkoop bij het team BOD, in de containerparken en bij sommige handelaars blijft behouden.

De verkoop van rattenvergif
Niet meer te koop in het stadhuis. Wel nog bij het team BOD, in containerparken en ontmoetingscentra en de privé-sector.

De verkoop van cadeaubonnen “shop in Kortrijk”
Overgeheveld naar onthaal-1777.

Aanslagbiljet gemeentebelasting
Betalen via de bank.

Facturen
Via de bank.

Contant-belastingen op EID, reispas, rijbewijzen, conformiteitsattesten
De burger wordt aangemaand om te betalen met bankkaart.

Retributies  (aangifte geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteitsverklaring, bouwvergunning, conformiteitsattesten)
De burger wordt maximaal gestimuleerd om te betalen met bankkaart.

Tijdelijke verblijfsvergunning
Worden gratis. (Het gaat om een minimaal bedrag . En moeilijk op te volgen.)