Vreest Klimaatstad Kortrijk nu al voor een strenge winter?

Kortrijk noemt zich ook Klimaatstad en doet er alles aan om een klimaatverandering tegen te gaan.  (Kortrijk is ook Fietsstad: tegen de opwarming van de aarde.)
Het schepencollege heeft voor de komende winterperiodes  (2016-2020)  nu al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van strooizout.  (Ook genoemd:  “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding”.)

Het totale budget voor één winterperiode (van 1 oktober tot 30 april)  wordt voor de jaren 2017 tot en met 2019 telkens geraamd op 35.000 euro plus 5.202,90 euro.  We vermoeden dat het eerste bedrag slaat op de levering van dooizout in zakken van 25 kg en het tweede bedrag voor de levering in bulk.
Voor 2020  is het budget geraamd op de helft: 17.500 plus 2.601,45 euro.
Ieder jaar zijn de traditionele inschrijvers NV Zoutman uit Roeselare en het Zoutbedrijf Quantannens uit Gistel