Analyse rekeningen 2015 t.o.v. 2014 van kerkfabrieken

Zowel onze vele vrijzinnige (atheïstische) lezers als onze evenvele lezers-kerkgangers kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Van onze cijfergegevens over de Kortrijkse kerkfabrieken.  De eerste categorie  burgers omdat die het beu zijn van nog belastingen te spenderen aan kerken en pastoors, de tweede praktizerende categorie uit onbevredigde nieuwsgierigheid. (Kent u soms een pastoor die vanop de preekstoel toelichting geeft over de financiële toestand van zijn parochie?)
Hierna de rekeningen van de kerkfabrieken die vallen onder het kerkbestuur van Centrum Kortrijk.

O.L.Vrouw
– Resultaat gestegen: 80.2999 euro (2015) tegenover 58.165 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven zijn 7,2 % gedaald van 255 K in 2014 naar 247 K in 2015.
(De bezoldigingen en vergoedingen stegen wel, maar deze werden opgevangen door de dalingen eredienst en verzekeringen.)
– Exploitatie- ontvangsten zijn 32,9 % gedaald van 52 K naar 35 K.
(Een niet nader bepaalde ontvangst bij de categorie eredienst is er niet gekomen.)
– De exploitatie-toelage (van ons allen) is 1,3 % gestegen van 231 K naar 234 K.
– Investeringstekort: 23.396 euro.
(Moet in budget 2017 rechtgezet. Zal Stad (wij allen) een investeringstoelage geven?)

Sint-Maarten
– Resultaat gedaald:  34.126 (2015) tegenover 94.446 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven met 8 % gestegen van 285 K naar 308 K.
(Voornamelijk door onderhoud gebouwen.)
– Exploitatie-ontvangsten met 12,3 % gedaald van 141 K naar 124 K.
(Daling ontvangsten privaat patrimonium.)
– De exploitatie-toelage 29,3 % gedaald van 175 K nar 124 K.
– Investeringsoverschot: 91.997 euro.

Sint-Jan Baptist
– Resultaat gestegen:  73.201 tegenover 49.519 euro.
– Uitgaven: 5,7 % gedaald van 129 K naar 122 K.
– Ontvangsten: 5,8 % gedaald van 59 K naar 56 K.
– Toelage met 4,5 % gedaald van 94 K naar 89 K.
– Investeringstekort: 48.301 euro.

Sint-Elooi
– Resultaat gedaald: 11.234 tegenover 19.158 euro.
– Uitgaven met 3,1 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Ontvangsten met 12,9 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Toelage met 10 % gestegen van 82 K naar 90 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Rochus
– Resultaat: licht gedaald: 27.532 tegenover 28.196 euro.
– Uitgaven licht gestegen: van 104 K naar 105 K.
– Ontvangsten met 24,8 % gestegen van 9 K naar 12 K.
(creditnota.)
– Toelage bleef gelijk: 92.847 euro.
– Geen investeringsoverschot of tekort.

Sint-Amandus
Resultaat gedaald: 44.176 tegenover 55.707 euro.
– Uitgaven met 2,6 % gedaald van 74 K naar 72 K.
– Ontvangsten licht gestegen van 31 K nar 32 K.
– Toelage met 33,3 % gedaald van 44 K naar 29 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Elisabeth

– Resultaat gestegen: 36.975 tegenover 23.696 euro.
– Uitgaven met 10 % gedaald van 117 K naar 106 K.
– Ontvangsten met 59 % gestegen van 6 K naar 9 K.
– Toelage met 8,4 % gedaald van 119 K naar 109 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Damiaan
– Resultaat gestegen: 21.861 tegenover 19.340 euro.
– Uitgaven met 1,4 % gestegen van 62 K naar 63 K.
– Ontvangsten met 49 % gedaald 8 K naar 4 K.
– Toelage met 5,4 % gedaald van 65.000 naar 61.500 euro.
– Geen investeringstekort of overschot.