Wijding Godgewijde Vrouw in Kortrijk

Normaal gaat een dergelijk sacraal gebeuren door in een kathedraal, maar voor Katherine Stubbe  (46) is er per uitzondering op zondag 4 september om 15 uur een viering gepland in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.
De viering is voorgegaan door Mgr. De Kesel,  in aanwezigheid van vicarus EH Koen Vanhoutte,  en verder met de bijstand van deken EH Geert Morlion,  deken van Menen EH Eddy Lagae,  EH Guy Algoedt van St. Michiel, de priesters van de federatie (Groeninge) EH Luc Verstraete en EH Marc Dhondt.
De zijn de top-notabelen  van de clerus alhier.  (Vergelijkbaar met het politieke wereldje.)

Katherine is al enkele jaren geëngageerd in de parochie en federatie, waar ze 8 jaar teamlid was en zich nu volledig inzet voor de acolietenwerking en de liturgie.
Zij is gelovig opgevoed volgens haar biografie en bleef ook als jongere wekelijks kerkganger.  Om praktische redenen, het late uur van de weekendvieringen , kwam ze terecht bij St. Michielsbeweging.
Met een groep gelijkgezinden aldaar kon ze verder haar geloof uitdiepen, wat op zich heel belangrijk was, maar niet de oorzaak van haar roeping.

De bron van haar roeping was de Liefde van God zelf, maar dat ontdekte ze pas gaandeweg.
Het was een jarenlange  strijd.  18 jaar.

Hem volledig toebehoren zou de enige weg kunnen zijn  die haar volledig gelukkig kon maken. Zo bleek.
Als antwoord op Gods roeping spreekt ze dus op 4 september haar ‘propositum‘ uit:  de keuze voor een definitief celibatair en zuiver leven in een publiek engagement.  De aartsbisschop zal dit voornemen bevestigen en een wijdingsgebed over haar uitspreken.  Voortaan zal zij als ongehuwde vrouw (bruid) ons aller Christus bruidegom onverdeeld toebehoren.
De Godgewijde Vrouw voorziet in haar eigen sober levensonderhoud (zij blijft apotheker in Ingelmunster) en zal haar leven delen met het gewone bestaan van mensen, in de wereld maar niet van de wereld.
De hartslag van haar roeping is een (gebeds)relatie met Christus, trouw aan het kerkelijk morgen- en avondgebed en aan een persoonlijk gebed.  De dagelijkse eucharistie wordt haar geestelijk voedsel.  En het Sacrament van de Verzoening biedt haar de kracht om zich telkens te herijken op wat God verlangt.
God is Liefde !

P.S.
Info voor onze goddeloze lezers.
Het Sacrament van de Verzoening is niets anders dan een metafoor voor de biecht.
En via de biechtstoel (maar dat moet niet)  kun je al uw zonden laten vergeven.   Tenminste  als je berouw vertoont.  (Wat ‘zonden’ zijn laten we nu even in het midden.)
Acolieten(M/V)  zijn soort misdienaars.