De “framing” rondom het (nieuwe) politiecommissariaat in Kortrijk

Op 1 september laatstleden verspreidde de politiezone VLAS ( wie?) een persnota waaruit bleek dat men de gekochte campus van HOWEST  (Drie Hofsteden) niet zou verbouwen tot politiegebouw maar wel helemaal zou slopen.
Prompt verscheen van de hand van onze burgemeester  op facebook volgende frame :
“Onze politiemensen krijgen een nieuw en modern politiegebouw aan de Renaat De Rudderlaan na tientallen jaren discussie. Klaar in 2018.”

Dat van die ‘tientallen jaren’  is wat overdreven,  maar voor het overige  is er in dit kortstondig zogezegd  nieuwsbericht  van alles verzwegen.   Niet gelogen maar onvolledig.  Voor oningewijden zelfs waarachtig.  Het is  een Quickiaanse mededeling . Een  typische  Q-frame.

Het project op Kortrijk-Weide van het vorige bestuur zou (coalitie met de VLD!) volgens Q  namelijk 40 miljoen euroots kosten,  ( goed afgerond met  2 miljoen afgerond naar boven.)
En zijn nieuwe project Q maximaal 14 miljoen.

Maar wat de nieuwe burgervader altijd mooi naliet om te vertellen was dat Stad slechts  62 procent zou bijdragen in de kosten , oftewel 23,70  miljoen.  De rest zou bijgepast worden door de federale politie ( de Regie der Gebouwen).  Overigens zou de federale politie ook huur betalen. En de brandweer wellicht ook.  (Nu is er geen sprake meer van enige huisvesting voor de federale politie en Fluvia.)
De nieuwe korpschef  Rino Defoor raamde toen steevast de kostprijs  op 15 miljoen euro.

Wat wordt het nu?
Nu is beslist dat men het oude schoolgebouw van HOWEST zal slopen en daar een nieuw commissariaat wil optrekken komt de totale kostprijs op 25. 949.874,19 euro (incl. BTW).
Volgens de persnota  1,5 miljoen voor het ontwerp en 24,4 miljoen voor de bouw, de omgevingsaanleg en interne afwerking.
Dat is dus méér dan wat Stad zou betalen voor het project De Clerck op Kortrijk-Weide !!

Dit is dus pure framing:  iets niet vertellen. Iets verdoezelen.  De Kortrijkzanen  die nergens van weten  (dat zijn er velen)  in het ongewisse laten.

Bij die kostprijs van 25,9 miljoen moet men daar nog  de 8,9 miljoen bij  rekenen die men aan HOWEST betaalde voor de aankoop van het schoolgebouw.
Dat brengt de totale kost op een kleine 35 miljoen euro.
– Zonder de sloopprijs dan nog.
– Zonder de reeds voorbereidende gemaakte kost voor het project Kortrijk-Weide (1 miljoen).

(Het Kortrijks Handelsblad was de enige krant die dit vermelde. Hulde!
En HLN – de grootste en meest ’embedded press’ van Kortrijk geeft hierover niet de minste info.)

P.S.
Op 8 juli 2016 keurde het politiecollege de bouw van het nieuwe commissariaat goed.
Op de website  van PZ Vlas is al sinds 17 juni geen agenda meer van dat College te bespeuren.  En de leden van de politieraad hebben alles kunnen vernemen via de pers.  De eerstvolgende politieraad is pas op 26 september.  Dat wordt een woelige vergadering.