De vzw AjKo heeft ook een aparte meisjeswerking

De nieuwe (nog weinig gekende) gemeentelijke vzw AjKo (2015 was eerste volledige  ‘levenjaar’)  met een ontmoetingsruimte op de Veemarkt stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van kinderen en jongeren (tussen 3 en 25 jaar) te bevorderen met specifieke  aandacht voor de meest kwetsbare.
Het gaat dan om jeugd die geen aansluiting vindt bij reguliere jeugdbeweging, jeugd met een andere culturele achtergrond, nieuwkomers, kinderen en jongeren die in armoede leven of in de bijzondere jeugdbijstand.
In 2015 kreeg de vzw in zijn geheel een werkingstoelage van 48.581 euro met daarnaast nog 27.285 euro van de provincie (via de vzw Boothuis).

AjKo organiseert dus aparte activiteiten voor meisjes (12-25 jaar) met een migratie-achtergrond.

Die gaan door in een eigen meisjeslokaal in het Groeningeheem.  Werkingsmomenten zijn:  woensdag (13u-18u),  vrijdag (15u30-18u) en tweewekelijks op zaterdag.
In 2015 waren er 95 werkingsmomenten (10 sport, 7 daguitstappen, 5  cultuuractiviteiten, 33 instuifmomenten, 40 vrijetijdsactiviteiten).
Vorig jaar waren er twee meisjesfuiven in het JC Tranzit.  De interesse was hier bijzonder groot: 95 en 106 meisjes°.

Het aantal bereikte meisjes schommelt rond de 100. “Vindplaatsen” van de jeugdwerkster zijn vooral de bib,  scholen, OKAN-klassen, en de stationsbuurt.
Een groot deel van de meisjes die nar de werking komen wonen in de Sint-Janswijk (Veldstraat, Stasegemsestraat, Pluimstraat,…),

De groep is zeer divers: in nationaliteiten,   religie-beleving, leeftijd, opleiding, sociaal-economische situatie.