Voor 130.000 euro kunst op Kortrijk-Weide (1)

Voor wie het nog niet zou weten:  op de site  Kortrijk-Weide komt er een fuifzone, een zwembad, volwassenonderwijs, jeugdwerking, een evenementenplein.  En groen.
Binnen dit stadsproject is nu ook een dossier ‘kunstintegratie in publieke ruimte’ opgenomen.  De meerjarenbegroting voorziet voor bemiddeling, ontwerp en realisatie  van het kunstproject 130.000 euro.

De curatoren/bemiddelaars zijn alreeds aangeduid op voorstel van de totaal onbekende  adviesraad ‘Kunst in de publieke ruimte”.
Het gaat om Patrick Ronse, coördinator van Be-Part (Platform voor actuele kunst in Waregem) en  de internationaal bekende curator – niet altijd onbesproken –  Hilde Teerlinck.
Het concept is genaamd PLAY en slaat op een kunstenparcours met bestaande en nieuwe werken van hedendaagse (twee?) nationale en internationale kunstenaars.

P.S.
Zo’n project kan genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en soms ook van Europa.