Voor 130.000 euro kunst op Kortrijk-Weide (2)

Hoe komt men aan die 130.000 euro voor de kunstintegratie op de site Kortrijk-Weide?

Dit jaar nog is 12.5000 euro voorzien voor’ onderzoek en bemiddeling’:
– de twee curatoren krijgen hiervoor elk 2.000 euro.
– voor hun reis- en verblijfkosten nog 1.500 euro
– reis- en verblijfkosten van twee kunstenaars: 1.650 euro
– voorstudies van twee kunstenaars: 5.350 euro

Voor de periode 2016-2018 (uitvoeringsfase) is er 117.500 euro voorzien:
– bemiddeling en opvolging van de twee curatoren: elk 2.000 euro
– reis- en verblijfkosten curator: 1.000 euro
– honorarium kunstenaar: 10.000 euro
– reis- en verblijfkosten kunstenaar: 2.500 euro
– productie- en installatiekosten (eerste schijf in 2017): 50.000 euro
– productie- en installatiekosten (tweede schijf in 2018): 50.000 euro