De lopende en komende projecten van onze eigen (twee? drie?) stadsarchitecten

Eerst een vraagje.
Waarom is de projectleider Tim Fastré sinds 16 september “uit de dienst”??

Hierna  een lijst over de kleinigheden waarover onze eigenste stadsarchitecten nog min of meer mogen of kunnen bevoegd zijn.

Inzake cultuur
– erfgoeddepot
– uitbreiding academie
– renovatie loges schouwburg
– uitbreiding berging Texture-museum
– signalisatie en buitenomgeving Texture
– herinrichting stadsmuseum 1302
– verhuis/verbouwing  buurtbiblotheek Drie Hofsteden
– herlocatie bib en conservatorium Aalbeke
– huisvesting harmonie Aalbeke
– huisvesting muziek Bissegem

Inzake sport
– kleedkamers buitensport Lange Munte
– opvolging niuew zwembad Kortrijk-weide
– aanpassing huisvesting clubs SC Wembley
– verbouwing kleedkamers en zaal sporthal Drie Hofsteden
– kleedkamers voetbal WS Bellegem

Inzake recreatie
verbouwing Pontforthoeve
– inrichting raadskelder
– huisvesting jeugd Aalbeke

Inzake economie
– loket voor ondernemers
– loods leefmilieu Zwevegemsestraat
– uitvalbasis SOK in Broelkaai 6
– depotruimte op Kortrijkse Groothandelsmarkt

Reorganisatie Stadhuis

Restauratie gevel oude brandweerkazerne