Vijvers geraken niet uitgebaggerd

De sliblagen in de vijvers van de  Venning, het hof Te Coux en daar in het park De blauwe Poort zijn te dik geworden.
Dus besloot het stadsbestuur al in mei  om vijf firma’s aan te schrijven  met de vraag om een offerte te doen voor het uitbaggeren van drie vijvers.  De raming voor de werken (inclusief het wegvoeren van de specie) bedroeg 80.973 euro.  (Welke specialist binnen  de stadsadministratie maakt zo’n raming?)
Midden juli bleek dat geen enkele prijsbieding van die aangeschreven aannemers is ontvangen.  (Reden bij Kortrijkwatcher onbekend.)

Dus heeft men het  bestek alweer  doorgestuurd naar NU zeven andere firma’s. Met dezelfde prijsraming.
Het stadsbestuur hoopt intussen dat de vijvers in het najaar kunnen uitgebaggerd worden.