Politieraad krijgt vandaag oud nieuws te horen

Op 1 september kreeg de pers via een nota te horen dat het aangekochte schoolgebouw van Howest aan de Renaat De Ruderlaan niet zal (kan) omgetoverd worden tot een nieuw politiecommissariaat maar integendeel zal gesloopt worden.  En er komt een nieuwbouw.
Vandaag 26 september zal men de  geachte raadsleden van de Politiezone VLAS daarvan officieel in kennis stellen.  (Schapen zijn het ! Allemaal. )

Moet daar niet over gestemd worden?
De zitting gaat door in de raadzaal van het Kortrijkse stadhuis vanaf 19 uur.
Tumult verwacht.
De pers zal er zijn.

P.S.
Er is ook een begrotingswijziging voor 2016 voorzien.
Houdt men daarbij al rekening met de nieuwe kostprijs?