Vijvers geraken nu wel uitgebaggerd

In eerste instantie heeft men in juli vijf firma’s  (na al veel nadenken in mei) aangeschreven om een  offerte uit te brengen voor het uitbaggeren van drie vijvers (Venning, Hof te Coux, Blauwe Poort).  Geraamd bedrag : 80.937 euro (incl. BTW).   Geen aannemer ging daarop in.
In tweede instantie vroeg men zeven firma’s  om een prijsbieding in te dienen.
Op deze aanbesteding  kwam begin september dan toch een antwoord van één firma:  NV Heyrman-De Roeck uit Beveren.
Vraagprijs niet minder dan 90.500 euro (excl. BTW).

Dit bedrag lag 23.580 euro (excl. BTW) hoger dan de raming en was tevens boven de beschikbare budgetten.
Evenwel.  Na onderhandeling (heeft men het bestek gewijzigd?? weten de andere kandidaten daarvan??) verkreeg het stadsbestuur een aangepaste prijsbieding ten bedrage van 83.875 euro. (excl. BTW).  Wat nog altijd 16.955  euro (BTW excl.) hoger is dan de raming, maar nu wel valt binnen de beschikbare budgetten.
Eind goed, alles goed.