Verhoogde en verlaagde stadstoelagen voor dit jaar

In de gemeenteraad van 12 september is er een eerste budgetwijziging voor 2016 goedgekeurd.  Bij die gelegenheid zijn er – zonder veel commentaar of vragen – merkwaardig veel nominatieve exploitatietoelagen aan instellingen gewijzigd.   Het totaalbedrag van die subsidies is nu 47.808.489 euro.  Initieel ging het om 41.658.181 euro.
(Onze lokale pers heeft het daar niet over.  En het gaat om beleid hoor.)

  1. Hierna vooreerst de  voornaamste verhogingen.

–  Citymarketing kreeg een bijdrage van 25.000 euro.  Daar komt nu  een projecttoelage bij van 52.760 euro.  Totaal 77.760 euro.
–  Het autonoom gemeentebedrijf Buda kreeg oorspronkelijk 265.000 euro. Nu 325.000 euro.  (+60.000).
– vzw Jongerenatelier: +30.000.  Gaat van  172.000 naar 202.000 euro.
– vzw Feest in Kortrijk (FIK) 25.000 meer.  Dat wordt  dan 403.000  euro. (Voorzitter Arne zou steeds meer doen met steeds minder.)
– vzw Sportplus: +25.000.  Dit geeft nu 150.000 euro.
– KVK: + 7.000.  Dat wordt 230.762 euro.
Parkeergelden: van 2.300.000 naar niet minder dan 4.400.000 euro.
– Beheerskosten IMOG  verhogen met 29.873 naar 122.371 euro.
– Premie veilig en duurzaam wonen: +100.000.  Geeft  550.000 euro.

2.  Nu de voornaamste verlagingen.

-Infrastructuur voor jeugdverenigingen:  143.189 min 10.787 euro.
-Lokale diensteneconomie: 250.000 min 15.000 euro.
-Ondernemerschap en innovatie:  200.000 min 20.000 euro.
-Toelage Leiedal: 200.653 min 13.000 (aanpassen aan aantal inwoners).
– Nu of nooit premie: 310.000 min 100.000 euro.
Restauratiepremie beschermde gebouwen: van 434.000 naar slechts 284.000 euro.

3. Schrappingen:

– Kortrijk Congé is opgedoekt.  Kreeg vroeger 20.000 euro.
– Stad geen lid meer van MIC.  Kreeg vroeger 57.500 euro.

4. Volkomen nieuwe subsidies:
(Geen mens weet waarover dit gaat.)

– Kortrijk Heritage: 5.000 euro.
– Koninklijke oudheidkundige kring: 2.500 euro.
– vzw Legato: 9.000 euro.
– Ondernemers kinderopvang: 19.500 euro.
Statutaire werkingskosten IMOG: 4.047.958 euro.
– Huis van het Kind: 5.415 euro.
– Toelage ‘t Werkt: 34.000 euro.

5. Verschuivingen:

-Toelage van 50.000 euro  ‘Kortrijk stad van ontwerpers’ gaat naar vzw Designregio.
– Toelage van 150.000 euro voor Interieur gaat naar vzw Designregio.