De werkingstoelage voor KVK is opnieuw wat gestegen

In augustus 2011 is er een overeenkomst gemaakt tussen Stad en KV Kortrijk (de cvba Kortrijk Voetbalt)  waarbij is bepaald dat de voetbalclub een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage krijgt van 212.500 euro.  Die toelage is te aanzien als tussenkomst voor allerlei kosten, bijv. die voor het energieverbruik.
Dit bedrag is evenwel geïndexeerd en intussen  (september van dit jaar) opgelopen tot 228.736,82 euro.
Als u als vurig supporter de club zou willen sponsoren, ziehier het rekeningnummer bij ING: 380-158107-68.

KVK krijgt ook een jaarlijkse  investeringstoelage van 150.000 euro. Maar die is voor de jaren 2013-2018 in één keer uitgekeerd (900.000 euro).