Studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk eindelijk gegund

Het consortium THV Sweco-Arcadis  heeft onlangs de  studieopdracht  verworven.
(Een THV is een tijdelijke handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.)

De opwaardering beoogt de verdieping van het kanaal over het gehele traject zodat er een volwaardige klasse Va-verbinding (voor zgn. “grote Rijnschepen”) tussen Schelde en Leie kan gerealiseerd worden.
De opdrachtgever is Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het project maakt deel uit van een EU-initiatief om  twee economische regio’s (Vlaanderen en Henegouwen) met elkaar te verbinden.

Men wil dat de waterweg kan gebruikt  voor grotere vrachttransporten  en duwvaartschepen.  In de toekomst zullen schepen van 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem kunnen varen.  Op heden is dit stuk slechts toegankelijk voor schepen  van 13,5 ton (klasse 4).
Vooral het gedeelte op het grondgebied van onze stad zal ingrijpend aangepakt worden. Vandaag is deze zone met het gabarit en de sluizen uit de negentiende eeuw slechts toegankelijk voor schepen tot 300 ton.  De drie geklasseerde (!) sluizen nabij Kortrijk worden vervangen door één nieuw sluizencomplex.  Voorts moet het tracé alhier verbreed worden aan de noordzijde van het kanaal.

P.S.
Opmerkelijk is dat het project nog altijd niet vermeld staat op de website van W&Z.
Over wat dat allemaal kost en waarom weten we dus niks.