Stadscoalitie wil geen kleinhandelszone naast IKEA op site ‘ter Biest’ in Wevelgem

Op de komende gemeenteraad van 5 december legt de  tripartite  haar standpunt voor over de mogelijke inplanting van een IKEA-woonwarenhuis  op site ter Biest in Wevelgem (ten noorden van het nabijgelegen vliegveld).

De stadscoalitie wil dat de gemeenteraad  kan instemmen met  de realisatie van een woonwarenhuis “in de regio” evenwel voor zover dat niet leidt tot additionele retail bij dit project EN voor zover alle redelijke alternatieven ernstig worden onderzocht, – met inbegrip van de ‘small format store’.
“Het bijkomend retailprogramma van bruto 12.000 m² is voor de stad niet aanvaardbaar want dit luik van het voorgestelde programma is immers niet kernversterkend en staat haaks op alle principes van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio.”oorts wil de stadscoalitie niet dat de nodige mobiliteitsinvesteringen voor het ontwikkelen van een terrein kunnen leiden tot uit- of afstel van andere noodzakelijke of geplande investeringen op vlak van verkeersveiligheid en doorstroming in de regio.

Plus.

  1. De stadscoalitie wil nog dat de gemeenteraad  zijn bezorgdheid uit over de mobiliteitsimpact van het voorgestelde IKEA-programma.
    Het mobiliteitsonderzoek mag niet beperkt tot een onderzoek naar de impact op de wegen in de onmiddellijke omgeving van de voorgestelde locatie.
    En men wil dat de Vlaamse regering als bevoegde overheid ook een bijkomend onafhankelijk mobiliteitsonderzoek uitvoert naast  het onderzoek dat in opdracht van  IKEA wordt gedaan.
  2.  Tenslotte wil men dat de Vlaamse regering gelijktijdig met economische herbestemmingen van open ruimte tevens werk maakt van het beschermen en opwaarderen van de schaarse open ruimte in de regio en van de realisatie van bijkomende natuur.
  3.  De gemeenteraad  verzoekt de Vlaamse regering in het bijzonder om werk te maken van het schrappen van woonuitbreidingsgebieden in de regio en van de verdere realisatie  van het stadsrandbos.

P.S.
Het zou onze opiniërende hoofdredacteur in het geheel niet verbazen dat de gemeenteraad dit standpunt unaniem goedkeurt.