Het nieuwe ‘stadsmuseum’ komt er niet tijdens deze bestuursperiode

(Niet dus.  Staat alweer niet in de gazetten.)

Eind 2013 (het eerste jaar van de nieuwe tripartite) kreeg het bestuur van de vzw Stedelijke Musea geheel onverwacht te horen dat er iemand (ja, wie??) had besloten om het Broelmuseum te sluiten en dat het ‘museum 1302’ in het Begijnhofpark zou omgeturnd worden tot een zgn. stadsmuseum.  Een ‘stadsmuseum’.  Proef de term.

Het bestuur van de vzw heeft toen (eind 2013 dus) een vlammende brief gestuurd naar het schepencollege. Die problematiek  heeft jammer genoeg alweer de   “embedded press” alhier en elders niet gehaald.
(De besluitvorming rondom de verhuis van het Vlasmuseum naar een pand in de Noordstraat is ook geheel in het geheim en in achterkamers genomen.   In het kader van  “Kortrijk spreekt”. )

Het palaver en al het gedoe rondom de inrichting, het opzet van dat nieuwe stadsmuseum (werktitel: Museum X) blijft maar aanslepen en heeft al vele centjes gekost.
Nu hoopt men dat er in januari van volgend jaar een scenograaf/interieurarchitect kan aangesteld.  Met een budget van 1.300.000 euro.  Enfin.
Een eerste voorontwerp verwacht men midden 2017 en een tweede in januari 2018.  Een definitief ontwerp wil men  bekend maken op 11 juli 2018.  Het pand “1302” zal men  daarna sluiten en leegmaken.
In 2019 starten  de inrichtingswerken en op 11 juli 2019 komt eindelijk de feestelijke opening
.  Onder een ander schepencollege…
(Woord vooraf ongetwijfeld door een andere schepen van cultuur.)

Hoe staat het nu met de financiering van dat project?
Hierover is er nu fantastisch nieuws te melden.
Het beschikbaar budget zou 1.400.000 euro bedragen:
–  stadsbegroting 2016-2019:  931.000 euro
–  Felixfonds: 469.000 euro.
(Het Felixfonds is een soort rare stadsrekening met vroeger opgespaarde reserves van de bestaande musea.  Geen mens weet daar iets van.)

Maar optimisten verwachten nog voor 355.000 euro mogelijke “bonussen“:
–  reserves vzw stedelijke musea over de jaren 2012-2016:  200.000
–  reserves over de jaren 2017-2018:  100.000
–  sponsoring:  50.000
–  bijdrage “Vrienden van de Musea”:  ?
–  crowdfunding (peter- en meterschap):  5.000
Totaal van de bonussen: 355.000 euro.
Algemeen totaal 1.755.000 euro.