Over ons investeringscollege…(1)

Op onze redactie worden we allemaal steevast een beetje zéér nerveus als de lokale  media uitpakken met cijfers inzake onze stadsfinancies.
Laatsleden 10 december  was het weer raak.
De onkunde.

Naar aanleiding van de opmaak  van budgetten van diverse entiteiten  heeft het schepencollege (wie? ambtenaren ook?)  op een nu zo geheten  ‘persontmoeting’ allerhande cijfergegevens verstrekt inzake investeringsuitgaven.
En de pers maar als gekken noteren. ( Daar zijn foto’s van op FB.)
Onze plaatselijke Kortrijkse scribenten alhier hebben nog nooit  – van hun leven – een of ander begrotingsdocument ingekeken.  (Laat dit nu een keer gezegd zijn.)

Woordvoerders (de  burgemeester?) hadden  het over de grootste investeringsgolf sinds 30 jaar.  Sinds 30 jaar.  Goed uitgerekend.
De geschreven pers kopte gewillig en eensgezind : “Kortrijk investeert 278 miljoen euro”.

In “Het Nieuwsblad” (en ook op WTV) sloeg dit bedrag blijkbaar op volgend jaar!
Dat is natuurlijk volkomen onjuist.
Het gaat om cijfers uit allerhande geraamde (nog niet gerealiseerde) meerjarenplannen die strekken tot 2019.
En die koppen waren intussen in die zin misleidend voor slordige lezers (de meesten) dat ze de indruk wekten dat het om cijfers ging met betrekking tot de pure stadsbegroting.
Het ging wel degelijk om een optelsom van bedragen uit de begrotingen van Stad (jawel) maar ook van het OCMW (volgens “Het Laatste Nieuws”) én van de politiezone Vlas en  en Parko (volgens “Het Nieuwsblad” dan.)
Waar geen enkele plaatselijke persjongen  uit eigen kracht ook maar iets van afweet.

In onze commentaar zullen we ons hier nu beperken tot de cijfergegevens van de loutere stadsbegroting  en het bijhorend meerjarenplan 2014-2019 (de achtste aanpassing!).

Ook hieromtrent waren de media onduidelijk en zelfs verkeerd.
En HN sloeg de bal volkomen mis met de mededeling dat Stad zelf volgend jaar voor 160 miljoen zou investeren. Volgend jaar !
Hoe men aan dat cijfer komt is een raadsel.
Het investeringsbudget 2017 (volgend jaar) bedraagt netto welgeteld 26.698.816 euro.
(Er zijn voor 38.190.569 euro uitgaven begroot, maar er zijn ook ontvangsten ten bedrage van 11.491.753 euro.)

Wat we ons wel herinneren is dat bij het aantreden van de tripartite het schepencollege zichzelf in 2013 uitriep als een “investeringscollege”,  want men was duidelijk van plan om over de gehele bestuursperiode voor 160 miljoen te investeren.
Zal men die doelstelling wel  halen?
Er is ruimte voor twijfel.
Daarover hebben we het in een volgende uitgave van deze elektronische krant.

O ja !
Nog dit.
Krijgen we nu waarlijk de grootste investeringsgolf sinds jaren??
Voor de pure stadbegroting is dit alleszins niet het geval.
In het budget 2017 staat op pag. 60 letterlijk dit te lezen:
“Het investeringsritme blijft behouden, er is een lichte stijging van +/- 3 miljoen, gespreid over de jaren 2017-2019.”
En zelfs dat is geenszins het geval!
(Cijfers hierover ook in een volgende editie.)