Over ons investeringscollege…(2)

In een papieren exemplaar (die van de dode bomen)  van onze lokale ’embedded press”  (dat we nog in de goede, betere  boekhandel  konden op de kop tikken) luidde het dat het Kortrijkse stadsbestuur volgend jaar voor 160 miljoen euro zou investeren.
En uit een andere editie van hetzelfde soort van papieren perse  leerde u  als onwetende  Kortrijkzaan dat (min de kost van het OCMW-zorgcentrum ) de  lopende  stadsinvesteringen voor 2017 zouden oplopen tot zowat 111 miljoen.
Ja zeg!

We halen er nu even het officieel document bij , zijnde dat boek met als titel:  budget 2017.
Pag. 38.
(Voor onze persjongens: het begrotingsdocument draagt  een gele kaft.)
Over de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen voor volgend jaar staat daar te lezen:
– uitgaven:  38.190.569 euro
– ontvangsten:  11.491.753 euro
– saldo:  26.698.816 euro.

En nu we toch bezig blijven,  kijken we even  naar de toekomst om na te gaan of er in de stadsbegroting – tijdens deze bestuursperiode – wel sprake is van een grootse, ongeziene  “investeringsgolf”.  (Zoals we met zijn allen konden vernemen uit de gewone perse.)
Daarvoor nemen we  (de meest actuele, de achtste aanpassing!)  van het “strategisch meerjarenplan 2014-2019” ter hand,  dat is – beste persjongens –  dat tamelijk dik en groot boek met de grijze kaft.

Eerst de bruto- investeringen (zonder de subsidies van andere overheden):
–  2017:  38.190.569 euro
–  2018:  30.044.038 euro
–  2019: 16.263.597 euro
Nu de netto-investeringen (het saldo van uitgaven min ontvangsten):
–  2017:   26.698.816 euro
–  2018:  22.481.676  euro
–  2019:  11.319.947 euro.
De tendens is dus duidelijk dalend! 
Nochtans lezen we op pag. 51 van dat meerjarenplan als commentaar van de financiële dienst wat volgt:
“Het investeringsritme blijft behouden,  mits beperkte verschuivingen op transactiebasis en een lichte stijging van +/- 3 MIO over de jaren 2017-2019 met behoud van de grote projecten.”
Het zijn dit soort van zinnen (beweringen ) die onze opiniërend hoofdredacteur evenals onze gemeenteraadwatcher van KW bijna gek maken.
Zoals voorheen al geopperd  in de gazetten  heeft de tripartite zich in 2013 uitgeroepen tot een “investeringscollege”.  Grote koppen!

Realisatiegraad

Voor de gehele bestuursperiode (6 jaar) zou men voor 160 miljoen investeren.  Zal men eind 2018 aan dat bedrag komen?
Twijfel is mogelijk.
Laten we niet vergeten dat een begroting een raming is.  Een schatting.
We doen er best aan om telkenjare via de rekeningen na te gaan wat er effectief is gerealiseerd.
Zie maar eens.  Nu.
–  Voor het jaar 2013 was er voor 28,57 miljoen euro begroot.
In werkelijkheid is er slechts 11,83 miljoen uitgegeven.  Een realisatiegraad van 41 procent.
–  In 2014 was er oorspronkelijk voor 39,93 miljoen begroot.
Wat is er uiteindelijk aangerekend (zonder de kapitaalsverhoging voor Gaselwest)?  27,77 miljoen.  Realisatiegraad:  54 procent.
–  In 2015 bedroeg de begroting 48,66 miljoen.
Er is slechts 17,56 miljoen uitgegeven.  Realisatiegraad:  36 procent.

Het is nu uitkijken naar de rekening voor het jaar 2016.
De tripartite staat voor een enorme uitdaging.  Hoe aan die 160 miljoen geraken?
Lees het in de gazetten!