Een ultrakort en niet voltallig schepencollege brengt advies uit

Vrijdagmiddag 16 december stelde Vlaams minister Bart Tommelein  zijn plan voor over het bouwen van (nog meer) windmolens tegen twee duizend en zoveel.

Nog diezelfde middag  kwam er in Kortrijk precies om 12u45  met bekwame spoed onverhoeds  een schepencollege bijeen.
Zeer, zéér ongebruikelijk, zowel qua dag als uur.

Op de dagorde stond  als enig agendapunt het al of niet verlenen van een advies aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van de provincie omtrent de bouw van 4 windturbines op grondgebied Bellegem,  langsheen en dichtbij de oostelijke zijde van de snelweg A17/E403.
–  Aanwezig waren de schepenen Rudolphe Scherpereel, Wout Maddens, Bert Herrewyn , Koen Byttebier en Philippe De Coene.
–  Afwezig en verontschuldigd: de burgemeester Vincent Van Quickenborne, Kelly Detavernier, An Vandersteene, Axel Weydts.

Er is door de vijf aanwezigen  COLLEGIAAL een voorwaardelijk gunstig advies verleend  voor de  bouw van slechts 3 windturbines.  (Kortrijkwatcher komt daar nog wel op terug.)
De vergadering was afgelopen om precies 13 uur.
Dat wil zeggen dat men precies in 15 minuten tijd een (moeilijke) tekst van 22 bladzijden over een moeilijk onderwerp heeft besproken en goedgekeurd..

Over plaatsgebonden risicocontouren.
Weet u soms hoeveel?  De vijf schepen wel!
Gelijk aan 10 tot  min de zesde macht.  Voor één van de vier onderzochte molens.
Moet kunnen.