Bestendige Deputatie weigert belangrijke verkavelingsvergunning (2)

Even recapituleren.
Op 4 juli 2016 vergunt het schepencollege een verkaveling van de grote bedrijfssite De Bruynooghe’s Koffie – Delaere Construct, gelegen aan en tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai.
De NV Matexi West-Vlaanderen wil daar namelijk een geheel nieuw wooncomplex inplanten met in totaal niet minder dan 75 woonunits.  Garages, enzovoort. (Op grond van een ‘masterplan’ dat al dateert van 2013.)

Omliggende bewoners  protesteren op allerhande  wijze en dienden  een gemeenschappelijk bezwaarschrift in op grond van 7 motieven.
Eén daarvan  is door het schepencollege  deels gegrond verklaard en een ander helemaal.  (Daarover straks  meer.)
Op 24 augustus stellen bewoners aldaar een beroep in bij de Bestendige Deputatie, en die verklaart op 17 november dat  beroep als gegrond.
De vergunning wordt geweigerd.
Alle nodige aanpassingen dienen opnieuw onderworpen aan een openbaar onderzoek en moeten dus deel uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Wat zijn nu de bezwaren van de Bestendige Deputatie tegen de vergunning?
–  In de beslissing van stad Kortrijk waren een aantal voorwaarden opgelegd  bij de verkavelingsvergunning.  De Bestendige Deputatie vindt die evenwel weinig specifiek en mogen niet dienen om leemten in de plannen op te vangen.
Die voorwaarden geven ook aanleiding tot een bijkomende beoordeling door een overheidsinstantie. Dit alles is strijdig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de VCRO).
–  Het project realiseert weinig bijkomende troeven voor de omwonenden.
–  Er moet rekening gehouden met de bestaande bebouwing in de omgeving.
Doordat het te ontwikkelen terrein gelegen is in het midden van een woonblok is een intense verdichting hier niet zo evident.
–  De aanvraag voorziet volledig nieuwe bebouwing maar geen enkele vorm van inkleding naar de omwonenden toe.
–   Er zou nog meer rekening kunnen gehouden met de verschillen in terreinniveau.
–   Er zouden bijkomende maatregelen kunnen genomen om de privacy van de omwonenden beter te waarborgen.
–  In een verweernota stelt de aanvrager van de verkaveling dat het maximale gabarit niet overal zal benut worden.
Maar in de verkavelingsaanvraag   is echter geoordeeld op basis van de maxima en de minima die in de bijhorende voorschriften en het plan bepaald worden.

Tot daar het oordeel van de Bestendige Deputatie.

Wat waren nu de zeven bezwaren van de omwonenden, ingediend ter gelegenheid van het openbaar onderzoek? En hoe is daar bij de vergunning door Stad  toch deels aan tegemoet gekomen?
1.  Het project heeft een  te hoge  densiteit, in strijd met de woningtypetoets van Stad. Ongegrond verklaard door het Schepencollege.
2.  Waardevermindering van de bestaande woningen. Ongegrond.
3. De bebouwing is te hoog en heeft een grote impact op de privacy, de bezonning, het uitzicht. Deels gegrond verklaard, deels ongegrond.
4.  De bouwhoogte in de Minister Liebaertlaan is te hoog, te diep, past niet in de straat en is niet in overeenstemming met het gabarietenplan. Gegrond verklaard!
5. Grote toename van het verkeer en het parkeren.  Ongegrond;
6. Lot 12 ten onrechte bij de verkaveling aangebracht. Ongegrond.
7. Te weinig groenvoorziening.  Ongegrond.

Het Schepencollege heeft dus wel voorwaarden opgelegd in de vergunning.
–  Inzake de afwerking van de Minister Liebaertlaan: een betere aansluiting realiseren binnen het bestaande waardevolle straatbeeld. Een bouwvolume met drie bouwlagen afgewerkt al dan niet met en hellend dak en uitgevoerd in baksteenmetselwerk vormt en beter e invulling in de straatwand.
–  Inzake inkijk bij de aanpalenden; om die te vermijden wordt het bouwvolume op het lot G beperkt tot 4 bouwlagen.

Tot daar.
Nu is het de beurt aan onze lokale gazetten.