Een heel dure gemeentelijke vzw maar wel met het meest belabberde jaaractieplan 2017 (1)

De gemeentelijke vzw ‘Feest in Kortrijk’  (FIK) krijgt van Stad in 2017 het meeste geld toegestopt: niet minder dan 403.000 euro.  (Velen herinneren zich nog dat de VLD- co-voorzitter Arne Vandendriessche altijd heeft gezegd dat hij méér zou doen met minder geld.)

Hierna volgt de vzw Toerisme en Citymarketing met  373.600 euro.
De co-voorzitters zijn schepen Rudolphe  Scherpereel (N-VA) en sinds december 2015 – voor citymarketing dan – ook de burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD).
Ene VLD’er Abbas Ladha moest hiervoor als bestuurder de weg ruimen.

Om de orde van grootte van dat bedrag te beseffen vergelijken we  even met de stadtoelage voor enkele andere toch belangrijke gemeentelijke vzw’s:
– vzw Kortrijkse Schouwburg: 176.250 euro
– vzw Jongerenatelier: 172.000 euro
– vzw Sportplus: 150.000 euro
– vzw Stedelijke musea : 121.250 euro.

Voorheen bestond alleen de vzw Toerisme en die kreeg 126.000 euro.
Bij de uitbreiding van de vzw met ‘citymarketing’ als taak dacht men eerder (december 2015) zelfs om het budget te verhogen tot 434.100 euro. Een stijging van 304.304.350 euro,  wel te verstaan:  enkel voor citymarketing .

In de gemeenteraad van 5 december 2016 in Aalbeke  is het actieplan en de begroting 2017 van de vzw ‘Citymarketing & Toerisme Kortrijk’ nogal langdurig besproken.  Raadslid Stefaan De Clerck  (CD&V) had het daarbij over “geen stevig document”.
Dat is waarlijk een eufemisme.
In een volgende bijdrage meer hierover.