Een heel dure vzw met rommelig jaaractieplan (2)

Er moet ons toch eerst en vooral nu nog iets van het hart, – dan.
De vzw ‘Citymarketing en Toerisme Kortrijk’ is geleid door twee co-voorzitters, respectievelijk de burgemeester (Q) zelf en schepen Rudolphe Scherpereel .
Dat is hoegenaamd niet serieus.
Een gemeentelijke vzw mag (kan) uit de aard der zaak  niet geleid door leden van het Schepencollege.  (In Nederland is dit ondenkbaar.)

De Raad van Bestuur van een gemeentelijke vzw moet een jaaractieplan  en een begroting opmaken en daarmee naar College van Burgemeester en Schepenen trekken, ter beoordeling.
Daar wordt dan beslist wat die gemeentelijke  vzw zoal eventueel kan krijgen als stadstoelage. ( Zelfs oordelen dat men over een en ander plan niet akkoord gaat, het zou kunnen.)
En wie zetelt daar dan in dat Schepencollege, om daarover enige  stelling in te nemen?  Over de hier besproken vzw?
Juist.  De eigenste co-voorzitters Van Quickenborne én Scherpereel van de vzw zelf.

Eigenlijk zouden die co-voorzitters ten minste bij de bespreking van HUN  actieplan en HUN  budget de zitting moeten verlaten.
( Au fond geen voorzitter willen zijn!)
Dat men dat niet inziet is betekenisvol voor de arrogante machtscoalitie van deze tripartite.

Straks heeft ook de vzw ‘Feest in Kortrijk’ ook al co-voorzitters  met twee schepenen!  Die vzw krijgt dientengevolge  niet minder dan 403.000 euro.  Een recordbedrag in de geschiedenis van Kortrijk. Dat systeem van co-voorzitters van meerdere partjjen is tevens een manier om mekaar goed n de gaten te houden en om afwisselen in de pers te komen. )

Zo.
Nu weten we waarom het budget van de vzw Citymarketing en Toerisme in één klap is verhoogd van 296.600 euro naar 393.600 euro.  En waarom die vzw van Stad niet minder dan 373.600 euro krijgt.  (Er is nog een inkomst van Kortrijk Xpo ter waarde van 20.000 euro, maar dat is nergens toegelicht.)

Hoe wordt die stadtoelage nu verdeeld?
*  Drie bedragen berusten op samenwerkingsovereenkomsten waar zéér weinig mensen weet van hebben:
– met toerisme: 126.2100 euro
– met citymarketing: 25.000 euro
– met ‘Kortrijk Regionaal Convention Bureau’:  45.000 euro.
*  Daarnaast zijn er nog drie bedragen die voortkomen uit overdrachten:
– uit het budget Imago (ook voor citymarketing bedoeld):  140.000 euro
– uit het budget Economie (voor de koopweekends): 20.000 euro
– nog uit het budget Economie (voor de SuperShopping): 5.000 euro.
*  Tenslotte is er nog een bedrag weggelegd komende van het team communicatie en dienstig voor het facebookbeheer: 12.500 euro.

In de kop  van dit stuk hebben we het over een rommelig actieplan.
Alvast hier reeds enkele bedenkingen.
*  Vandaag lezen we in de krant (Het Laatste Nieuws) dat het systeem van de koopzondagen helemaal wordt herbekeken.  Er blijven er nog drie over. Met gratis  ondergronds parkeren en bonnetjes van 40 euro. In het jaarplan 2017 is daar absoluut nog geen sprake van.  Moet het budget nu niet herzien worden, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde?
*  Er is 45.000 euro voorzien voor het Regionaal Convention Bureau.
Vorig jaar is dat bedrag niet uitbetaald.  Men was er niet tevreden over.  (Geen mens weet  wat dit bureau uitricht of zelfs wat het is gehuisvest.)
Nu. Voor dit jaar zei schepen Scherpereel  op de gemeenteraad van 5 december 2016 in Aalbeke doodgemoedereerd dat die 45.000 euro niet noodzakelijk naar dat Convention Bureau zou gaan! …
*  Er is een bedrag uit het budget Economie niet vermeld.
Er zou een aardige toelage gaan naar de (vlugge) start-up van een digitaal platform  voor handel en horeca, de APP genaamd ‘Joyn’.  Schepen Scherpereel wist het niet meer juist om  hoeveel geld het ging , maar hij meent dat het +/- zou gaan om 15.000 euro.  Dat cijfer komt ook niet voor bij de uitgaven van de vzw.
* Tenslotte willen we nog opmerken dat de bedragen van de stadstoelagen moeilijk terug te vinden zijn of niet corresponderen met de programmatie-uitgaven.

(Wordt vervolgd.)