Verbazingwekkende punten in het actieplan 2017 van de vzw Citymarketing en Toerisme

Uit vorige stukken in deze digitale krant  KW kon u vernemen dat het jaaractieplan 2017 van de gemeentelijke vzw Citymarketing&Toerisme (nog wel geleid  door de burgemeester zelf  én schepen Scherpereel) tamelijk rommelig is en dat er voor een aantal punten geeneens  een  budget is vermeld.
We willen u tussentijds evenwel niet onthouden van een aantal voor dit jaar bijeen gescharrelde actiepunten die hier en daar bij de betrokkenen evenals bij gewone Kortrijkzanen  veel  verbazing kunnen opwekken.

Personeel
Men wil overgaan tot het aanwerven of ‘realiseren’  (ja?)  van niet minder dan drie medewerkers:
–  een productenontwikkelaar voor toerisme
–  een stafmedewerker communicatie en marketing
–  een creatieve coach om handelaars en horeca te betrekken bij koopweekends en campagnes voor citymarketing.

Cremabi en Tripod II
Kent u al iemand die daar al iets over heeft gehoord?
–  Cremabi is dus een EFRO-project (JA hoor) dat als doel heeft het bevorderen  van het  ondernemerschap en het versterken van het concurrentievermogen.   De vzw Designregio Kortrijk is de projectleider en aangezochte partners zijn Kortrijk,  Biënnale Interieur en VOKA.  Het project loopt van 1/04/2016 tot 31/03/2018.
–  Tripod II  is dan  (ja) een Interreg project ook  met als titel “Transregional project for innovation and promotion of design”.  Verder geen nieuws daaromtrent.

CLIK
Staat voor “Creating Light Linkages”.  (Wat dacht u anders??)
De steden Rijsel, Kortrijk, Doornik  (Eurometropool) willen via verlichting, lichtspektakels,  lichtwandelingen  hun toeristische aantrekkingskracht en uitstraling vergroten.  Er komt hier een lichtstudie.  (De vorige vergeten?)
Kortrijk mikt hierbij op gebouwen in de historische kern en het museum Texture.  Opstart van het project in september 2017.

Vier grote citymarketingcampagnes
Tot 60 km ver rondom of minstens 30 km :
–  We Love Kids (februari–mei)
–  Zomer in Kortrijk
–  We are Creators (oktober-november)
–  Winter in Kortrijk

Magazine  “K en the City”
De vzw van Stad wil dit magazine maximaal redactioneel ondersteunen en tevens instaan voor de verspreiding in de logies- en toeristische sector.  (Is dit puur commercieel gedoe een taak voor Stad?)

Lifestyle-journalisten
De vzw wil lifestile-journalisten begeleiden en ondersteunen ook door het aanbieden van ‘programma’s op maat’. Tja.  Stad doet aan journalistiek…

Website www.toerismekortrijk.be
Up to date houden en bijwerken in vier talen.

App Joyn
Een  open source ‘Smart City Platform’ van voormalig centrum manager Maarten Decramer.  Kost geld.
( Nu weten we waarom hij het hier is afgetrapt. Straks ook over mevrouw  Bruneel??)
De lokale handel en horeca in Groot-Kortrijk verder digitaal versterken en  slimmer maken en anderzijds het sociale verenigingsleven extra dynamiseren.
Dit is wat ‘Het Opzet’ (gevestigd in Kortrijk) beoogt.
Voor meer info: www.urbain.hetopzet.be .

SEA /SEO bij Google
De ranking van bepaalde webdinges  van Stad wil men verhogen!

In het actieplan is sprake van zowel SEA (Search Engine Advertising) als van SEO (Search Engine Optimization).  In het budget van de vzw is enkel sprake van SE0 en dat is niet hetzelfde marketingmiddel als SEA.
In SEO is je rang (de al of niet hogere plaats) afhankelijk van de kwaliteit en instellingen van de website.

Grote ad hoc media-events 
De vzw wil die ondersteunen en ook organiseren, met ‘klantenadviseurs’.

Bevergem-route
De vzw wil die verder promoten.
Wat knullig…

Jaarlijks twee nieuwe projecten
Niet concreet gemaakt…Niemand weet ( tot op heden althans waarover dit gaat.)

WOI
Hier zal bijzonder (dit jaar dus) veel aandacht aan besteed.  Hoe?  En waarom? En waarover?