Het team Bouwen, Milieu en Wonen krijgt volgende maand vier GOA’s

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen zijn nu nog behandeld door twee “Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaren” (de GSA’s).  Milieu-aanvragen door de milieuambtenaar.

Maar op 23 februari treedt de zgn. omgevingsvergunning in werking.  Eindelijk.  Het decreet is na een lange lijdensweg goedgekeurd in 2014 en het uitvoeringsbesluit is een jaar geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  (In Nederland bestaat de omgevingsvergunning al sinds 2010.)

De omgevingsvergunning verenigt én vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Volgend jaar ook nog de sociaal-economische vergunning voor bepaalde handelsvestigingen.
Alle aspecten die bij één project horen worden dus samengevoegd  in één vergunningsaanvraag, (liefst digitaal) ingediend bij één loket, waarna in de meeste gevallen een openbaar onderzoek komt en is er een mogelijke adviesronde  georganiseerd.
De dossiers zal men  digitaal behandelen.  (Aanvragen op papieren formulieren  zet men om van analoog naar digitaal.  Werk aan de winkel.)
De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd maar kan wel vervallen.  (Er komen meer controles.)

Bij de inwerkingtreding van die nieuwe vergunning is de functie van “Gemeentelijke Omgevingsambtenaar” in het leven geroepen, de GOA.
De gemeenteraad is bevoegd om die aan te wijzen.
In Kortrijk worden de bestaande twee GSA’s omgezet in GOA’s.
En Stad vindt het noodzakelijk om met ingang van 1 februari twee bijkomende GOA’s aan te wijzen.
(Dat moet toch nog goedgekeurd in de gemeenteraad?)