Hoe staat het met KVK op financieel vlak?

De gazetten hebben het altijd over de sportieve prestaties  van onze Koninklijke Voetbalclub Kortrijk.  Die schijnen niet goed te zijn.  Zeven nederlagen op rij?
Nooit vernemen we iets over de financiële toestand van de club,  d.w.z.  van de cvba “Kortrijk Voetbalt”.
Kranten publiceren wel de jaarlijkse terugkerende uitlating  van de voorzitter Joseph Allijns hieromtrent:  de toestand is telkens goed tot zéér goed te noemen.  “Er is winst. ”
Maar geen cijfers in de gazetten.

De laatste balans van de vennootschap “Kortrijk Voetbalt” is  verschenen op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016.  (Ondernemersnummer BE 0475.349.587.  Ter info aan de supportersclubs.)

We zeggen al maar meteen,  met een tikkeltje demagogie,  dat de te bestemmen winst van het afgelopen boekjaar 526.951 euro bedraagt, tegenover 762.782 euro op het einde van het vorige boekjaar.
Nu ja.  In het laatste boekjaar is van de 857.001 euro  bedrijfswinst na belasting   voor 330.050 euro onttrokken aan/ overboeking naar belastingvrije reserves.

Het balanstotaal is wel verhoogd: van 4.720.472 naar 6.413.360 euro.
De omzet is evenwel gedaald:  van 4.805.807 naar 4.409.384 euro.
De personeelskosten stegen fel: van 5,82 naar 7, 46 miljoen euro.  (Maar het aantal personeelsleden steeg ook fel: van 38,7 VTE naar 56 VTE !)

Er waren veel afschrijvingen:  voor méér dan 1 miljoen.
De schulden stegen:  van 2,07 miljoen naar 3,02 miljoen euro.
Vergelijk met het eigen vermogen: 2,26 miljoen.
Het jaarverslag van de bestuurders  (nu met drie personen uit Maleisië) geeft een solvabiliteitsratio van 75% aan .  Onze berekening van de ‘current ratio’ komt uit op 0,85 en dat is niet goed.
De solvabiliteit is redelijk goed te noemen: 39,9 %.

P.S.
Met de financies van de vzw “Jong Kortrijk Voetbalt” is het heel erg gesteld !
Het laatst gepubliceerde verslag (boekjaar 2014-2015) vertoont een negatief vermogen van -225.726 euro.  En de schulden bedroegen 298.066 euro.
Over te dragen negatief resultaat:  -225.726 euro.
Die vzw is dus failliet.

.