Over “alternatieve” en ware feiten in de Kortrijkse politiek (2)

Eerst een algemeen voorbeeld.  Over wat de gemiddelde Kortrijkzaan in de pers vanwege het stadsbestuur voorgeschoteld krijgt als ‘alternatief  feit’ en daarna de (harde) werkelijkheid.  De factcheck.

NAAMGEVING
Alternatief feit:
De tripartite (VLD, SP.a, N-VA) bestempelt zichzelf altoos en overal triomfantelijk als zijnde een stadscoalitie.  STADscoalitie.  Proef de naam.
Ware feit:
Dit arrogant  en megalomaan ‘epitheton ornans’ (door de pers overgenomen) van de tripartite zou enigszins kunnen ‘waar’ of aanneembaar of beetje WELVOEGLIJK zijn als de drie partijen bij de verkiezingen van 2012 bijvoorbeeld samen 80 procent van de stemmen in de wacht hadden gesleept.  Of zoiets.  90 procent??
Het ‘harde’ feit is dat de coalitie samen in 2012  26.240 stemmen op een totaal van 50.534 stemmen  kon verzamelen.
Dat is dus 51 procent.   Wel met drie partijen moeizaam samen gescharreld.
Een klein beetje meer dan de helft van de Kortrijkse kiezers… (Alle andere partijen behaalden samen 24.294 stemmen.)
De tripartite kon daarmee 22 zetels op 41 in de gemeenteraad bemachtigen.  Net genoeg.  In feite is de coalitie intussen zijn nipte meerderheid kwijtgeraakt.
De zgn.  stadscoalitie dankt tegenwoordig zijn bestaan aan de steun van twee gewezen Vlaams-Belangers.  Hard feit.  Er zijn nu immers vier onafhankelijke raadsleden: twee ex-VB’ers en twee ex-N-VA’ers.
De tripartite beschikt dus nu “op papier” eigenlijk pas over 20 zetels op 41.  Maar gelukkig voor de ‘stadscoalitie’ hebben de twee ex-VB’ers zich bekeerd tot N-VA…
Dit besef is in de geesten van de gemiddelde Kortrijkzaan nog nergens doorgedrongen.

BEVOLKING
Alternatief feit:
De tripartite gaat er fier over dat de Kortrijkse bevolking in 2016 met 140 eenheden is toegenomen.  Schepen Koen Byttebier (VLD) van bevolking wijt dit volledig aan het uitmuntend, op alle vlakken zeer goede beleid van de (nieuwe) coalitie.
Ware feit:
In 2008-2009 groeide de bevolking aan met 288 koppen.
En in 2009-2010 met 682 koppen.
Welk goed beleid is er toen gevoerd?

BELASTINGEN
Alternatief feit:
De tripartite gaat er prat op dat de belastingen niet worden verhoogd.
Ware feit:
De ’embedded press’ alhier herhaalt dit ook jaar na jaar.  Het gaat om twee (ja, belangrijke) tarieven die onveranderd blijven.  Maar men vertelt er niet  bij dat de tripartite al meteen drie geheel nieuwe belastingen heeft  ingevoerd en twee ‘half nieuwe’.  (Ze bestonden al maar de belastbare materie is verbreed.)

PERSONEELSKOSTEN
Alternatief feit:
Een voornaam punt in het programma van de coalitie was dat er een ‘sober’ personeelsbeleid zou worden gevoerd.  Men zou de personeelsuitgaven in toom houden en zelfs verlagen.  Door het aantal medewerkers te verlagen zou alreeds in het eerste jaar van de bestuursperiode voor 1,2 miljoen euro bespaard worden. Aldus de burgemeester.  Gretig geciteerd in onze lokale pers.
Ware feit:
In dat eerste  jaar 2013 stegen de personeelskosten van 45,3  naar 47,7 miljoen euro.
Daarna zijn ze wel gedaald.  Maar hoe komt dat dan almeteens?
Er wordt van alles uitbesteed: kinderopvang, groenonderhoud, schoonmaak van stadsgebouwen.
En de personeelsuitgaven voor de brandweer zijn verdwenen.  Opgeslorpt in een dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia.
En het SOK (stadsontwikkelingsbedrijf) krijgt nu ook meerdere taken toegewezen:  bouw, exploitatie en beheer van stadsgebouwen op Kortrijk-Weide en Buda.

NIEUW POLITIEGEBOUW
Alternatief feit:

De coalitie heeft de vroegere plannen voor de bouw van een politiecommissariaat op Kortrijk-Weide opgedoekt.  Wegens te duur.  De nieuwe burgemeester had het ( heel honend en met framing overigens) over 40 miljoen.  Zijn nieuw plan zou daarentegen slechts 14 miljoen kosten.  Het was ons als vaststaand feit ingelepeld door de pers alhier.
Ware feit:
Het nieuwe gebouw aan de Renaat De Rudderlaan zal minstens 35 miljoen kosten. (Voor een kleinere oppervlakte?  En met minder subsidies!)

INVESTERINGEN
Alternatief feit:

Het stadsbestuur heeft het over “de grootste investeringsgolf” ooit.
Voor Stad samen met de politiezone Vlas en Parko gewaagt men van 278 miljoen  euro investeringen voor de gehele periode van zes jaar.
Voor Stad zelf was het streefdoel 160 miljoen.
Ware feit:
De vraag is wat men in feite concreet zal gerealiseerd (en betaald!) hebben.
Voor wat de investeringen van Stad zelf betreft was de realisatiegraad in de eerste drie jaren  van de coalitie in elk geval zeer laag.
41% van de geraamde investeringen zijn verwezenlijkt in 2013.
54% in 2014.   36% in 2015.  Dat zijn de  ‘harde’ feiten.
(Voor 2016 zullen we pas rond mei de werkelijke cijfers kennen.)