Aanpassingswerken aan Buda Beach kosten 51.795 euro

Openluchtbar Amorse aan de Leie (vlakbij de monding van het kanaal) kent veel en steeds meer succes.
En dit heeft geleid tot een snellere slijtage van de verharding.
Men wil nu een grijze betonnen (half-gepolierde ) zone aanleggen net voor de bar.
Daarnaast beoogt een of ander iemand met inspraak om nog een ruime zand-/strandzone af te boorden met zandsteen .
Hoogte van 40 cm zodat die boord  als zitelement kan dienen.
De vorm ervan is aanpasbaar ‘op termijn’  door het verschuiven van de blokken in natuursteen.
De strandzone zal ook kunnen gebruikt voor recreatieve volleybal.
Er is nog een probleem opgerezen in verband met de natte buitenmuren van het gebouw.

Voor de uitvoering van al die werken zijn drie firma’s aangeschreven.
De laagste prijsbieder was de bvba Tuinen Vandeputte uit Deerlijk met 51.795 euro.  Dit bedrag lag zowat 10.000 euro hoger dan de raming zodat de firma om uitleg is gevraagd. En die kwam er.
De aanvoer van de zware natuurstenen blokken vraagt om een serieuze oplegger.
De moeilijke bereikbaarheid van de site  evenals  de fragiele ondergrond van de Buda Beach vergt dientengevolge diverse maatregelen:
metalen rijplaten, heraanplanting van groen, een speciale kraan voor het manipuleren van de blokken, en extra manuren.

Deze maatregelen hebben ambtenaren even  onderschat bij de opmaak  van de raming zodat de prijsaanbieding van de firma Vandeputte als normaal is te beschouwen.

P.S.
De hoogste prijsbieding bedroeg zelfs 77.515 euro!