Waarom wil het Kortrijkse OCMW nu nog per se een secretaris?

Al sinds 1 juni 2014 zit het OCMW zonder secretaris!
Pas in maart van dit jaar besliste de OCMW-raad dat de functie opnieuw moest ingevuld..
Kandidaturen moeten nu ten laatste binnen op 7 mei en de aanstelling van de nieuwe secretaris zal ingaan op 13 juli.

Waarom is dat allemaal zo raar?
Wel.
Vanaf begin 2019 worden alle OCMW’s ‘ingekanteld‘  (zo zegt men dat) in de gemeente.
Concreet betekent dit dat de gemeenteraadsleden tegelijk ook het mandaat van lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zullen opnemen.  En de voorzitter van de gemeenteraad zal tevens de voorzitter zijn van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  De leden van het schepencollege vormen dan het Vast Bureau.  De voorzitter van dat Bureau is de burgemeester.

In Kortrijk krijgen we dan telkens per maand (?) twee gemeenteraden – al of niet na elkaar – waarvan één – laat ons zeggen –  gaat over OCMW-materie.
In elke gemeente komt er één “secretaris-directeur” en één financieel directeur die zowel ten dienste staan van het ‘OCMW’ als van de gemeente. (Gemeenten met meer dan 60.000 inwoners kunnen een adjunct-secretaris-directeur aanstellen.)
De gemeenteraad doet de aanstellingen binnen zes maand nadat het ambt vacant is geworden.  Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen kan de invulling van de eerste secretaris-directeur  en de financieel directeur evenwel al gebeuren per 1 augustus 2018 !
Met andere woorden:  de nieuwe OCMW-secretaris kan tegen die datum al zijn job kwijt geraken…
Of is het misschien net de bedoeling dat de huidige stadssecretaris én huidige stadsontvanger aan de dijk worden gezet?  Vervangen worden door de secretaris én ontvanger van het OCCMW???

Het botert al een tijd absoluut niet tussen die twee hoogste stadsmedewerkers (decretale graden!) en het schepencollege.
(Staat nog altijd niet in onze gazetten.  De ingebedde perse van de dode bomen.)