70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese Sportstad 2018” te maken (1)

Het schepencollege verhoogt de toelage aan de gemeentelijke vzw Sportplus met 70.000 euro.  (Dit is een onvoorstelbaar bedrag.)
Het  is blijkbaar noodzakelijk om de diverse stappen van de kandidatuurstelling bij ACES Europe te financieren om Kortrijk te laten uitroepen tot één van de meerdere Europese Sportsteden  van 2018.   Manmanman.
We zoeken uit hoe men aan die 70.000 euro kosten komt want het schepencollege geeft daar geen uitleg over.  De hoop om dat uit te klaren is evenwel zéér gering.

P.S.
Voor 2017 is in België dan de “award” gegaan naar Oostende.  Al iets van gemerkt?
Heeft dat de stad iets opgeleverd?  Wat zou men aldaar betaald hebben om dit te bereiken?