70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese sportstad 2018” te maken (2)

De  vzw Sportplus is een van de best gesubsidieerde gemeentelijke vzw’s (150.000 euro) alhier.
Daar komt nu nog 70.000 euro bij omdat enige mensen  (drie?) van de tripartite besloten om hun eigenste glorie op te vijzelen  door Kortrijk kandidaat te stellen bij ACES Europe als “Europese Sportstad” voor volgend jaar.
De aanvraag met brief door de burgemeester op zichzelf al kost 1.800 euro.  “Fee payment“.

Dat is op zichzelf al kluchtig.
ACES Europe is een nog al schimmige non-profit organisatie (met zetel in Brussel) die het zich veroorlooft om ieder jaar één ‘capital’,  meerdere’cities’, ‘communities’ en  ‘towns” te bekronen met bijv. de titel “sportstad van iets”.

ACES  staat voor European Capitals and Cities of Sport Federation.
Aan de bekroningen van ACES zijn geen prijzen of ander voordelen verbonden. Integendeel : vijf verplichtingen.

Modaliteiten voor de kandidatuurstellingen zijn opgenomen in een document van 39 pagina’s  getiteld: “General regulations governing (…) selection process“.
We pikken er die artikels uit die slaan op mogelijke kosten verbonden aan de kandidatuurstelling.
Maar hoe komen we in godsnaam aan die geraamde kost van 70.000 euro?
Dat is de vraag.  Hierna een poging tot transparantie.

ART. 19.  Candidate bid file
Kandidaten moeten een “bid  file” opsturen.
Dat wordt een lijvig document waarin men zeer uitvoerig, gedetailleerd moet beschrijven wat er op sportgebied zoal gebeurt of staat te gebeuren in de stad.  Met enorm grondige beschrijving van de infrastructuur, organisaties  en zelfs met een aanduiding van het aantal participanten.
Dat document moet binnen tegen eind deze maand.  Hoeveel geld Stad daarvoor heeft voorzien weten we dus niet.  Neemt Sportplus hiervoor ook externen in dienst?  Een of ander communicatiebureau?
Dat het een luxe- uitgave wordt met veel kleuren en foto’s staat wel vast.

ART. 20.  City hospitality
Er komt een jury op bezoek tijdens het weekend 18/19/20 augustus.
Een delegatie van 3 tot 5 personen.  Het juiste aantal kennen we niet.
Maar Stad moet wel de hotelkosten en de maaltijden betalen.  Plus maximaal drie vliegtickets.
Geraamde kosten?  Weten we alweer niet.
Maar dat Stad de delegatie in de watten zal leggen is duidelijk.  Dure hotels en etentjes. Een aperitiefje alhier en ergens aldaar.
Mogen we het “Evaluation Committee” een geschenk aanbieden?
Ja!  Maar voor niet meer dan 100 euro.

ART.26 par. 4.  Sponsorship Agreement
Dit artikel geldt enkel  in geval Kortrijk de titel binnenhaalt.
Een winnende stad moet met ACES Europe een ‘sponsorship agreement ‘ afsluiten.  Stad moet op zoek gaan naar sponsors (maximum 4) die samen 10.000 euro in de weegschaal leggen.  In afwachting mag Stad dit bedrag voorschieten.

APPENDIX 1;  Requirements
De appendix is belangrijker dan de artikels zelf…
Zie onze volgende editie.