70.000 euro om van Kortrijk een “Europese Sportstad 2018” te maken (3)

Om de kandidatuurstelling bij  die schimmige ACES Europe te financieren voorziet ons stadsbestuur dus een budget van 70.000 euro.  Stel u voor dat het niet lukt zeg…

In onze vorige editie zagen we dat het simpele feit alleen al  dat de burgemeester naar de voorzitter van ACES een brief schrijft om de kandidatuur aan te kondigen een ‘fee payment’ vergt van 1.800 euro.
Volgens de “General regulations” van ACES moet Stad ook een uitgebreide “bid file” opmaken over het sportleven in de stad.  Ook dat zal wel een pak  geld kosten, maar we weten niet hoeveel.
Er komt voor drie dagen een Evaluation Committee op bezoek.  Een cadeautje van 100 euro is toegestaan.  De delegatie zal bestaan uit 3 of 5 personen.
Alle hotelkosten en maaltijden zijn ten laste van de stad.
We moeten ook zorgen voor drie flight tickets.  Kostprijs voor dit alles maakt het schepencollege niet bekend.

Uit een appendix bij de “General regulations” leren wat meer over “de requirements for candidate cities during the evaluation committee visit”.

Over de “content of the visit” leren we dat van de drie dagen er zeker een volle dag moet besteed aan een stadsbezoek en de presentatie van een politiek programma voor sportpromotie.
ACES Europe zal ook aanduiden welke sportfaciliteit men grondig wil bezoeken.
Daarover moet stad een ‘fact sheet ‘ opmaken met een beschrijving van de site, het aantal gebruikers, de toegang bij middel van openbaar vervoer, een overzicht van evenementen op de site.
Stad mag ook zelf bepalen welke sportfaciliteiten men daarnaast nog kan bezoeken.  Wellicht het toekomstige terrein van het KVK-stadion op het industriegebied Evolis?  Dat wordt een boost!

–  Verder moet er een persconferentie georganiseerd waarbij men  de kandidatuur van de stad nader zal toelichten.
–  Stad zal op de laatste dag van het bezoek gedurende twee uur een “defense of candidature” (DOC) houden.  Liefst met video’s.
–  De gaststad zal tevens zorgen voor een deftig lokaal alwaar de jury kan delibereren en stemmen over de kandidatuur.
– Tenslotte zal het bezoek eindigen met een “gala diner”.

Wat dat alles moet kosten weten we dus niet.
Gedurende het jurybezoek (18 tot 20 augustus) zal stad waarschijnlijk nog wat evenementen organiseren en met veel trompetgeschal (bevlagging en communicatie) de bevolking laten weten  wat er gaande is.
De blabla wordt totaal.  Jury zal verbluft staan.
En wij ook.
En de plaatselijke pers ook.