Wat met Be-Part uit Waregem?

 Het genaamde B-Part  (wel niet erg gekend, noch bekend, – helaas en jammer ) is het provinciaal gerund (betaald) platform voor actuele kunst, gevestigd in de Westerlaan te Waregem.
Be-Part is geen galerij of kunsthal, maar een labo voor de creatie en verspreiding van hedendaagse kunst.  Be-Part heeft dus geen vaste collectie maar richt per jaar wel 3 à 4 tentoonstellingen in.

Door een Vlaams decreet van 9 november 2016 krijgt de provincie een vernieuwde taakstelling: geen persoonsgebonden materies meer (zoals cultuur!), – wel nog en enkel grondgebonden beleid.

BRIEF

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz (VLD) wil nu nog voor het zomerreces van dit jaar de provinciale culturele instellingen  toewijzen aan een of ander bestuursniveau dan dat van de provincie.
Hiertoe heeft hij  op 17 mei laatstleden een brief gestuurd naar Kortrijks burgemeester Vincent van Quickenborne (VLD) met een voorstel van toewijzing van meer speciaal  de instelling Be-Part.

Hoe dat zo komt  weten we niet.
De concrete  inhoud van dit voorstel kennen we ook niet.
Maar het zou diverse insteken bevatten zowel op het vlak van inhoudelijke taakstelling, organisatiestructuur als financiering.
Misschien is het voorstel helemaal op maat geschreven om de instelling naar stad Kortrijk over te brengen.
Dat we het niet weten !

P.S.
Raadsleden kunnen inzage krijgen van de lijst  in- en uitgaande post.
Maar dat weten ze niet.